Mindeord til Laarseeraq Skifte

Det er med stor sorg, at jeg har modtaget den triste meddelelse om Laarseeraq Skiftes pludselige død.

Laarseeraqs engagement i blandt andre sportslige arrangementer er vidt favnende. Laarseeraq fik Nersornaat i sølv i 2010 for en stor indsats i arbejdet for sporten.

Han var en stor drivkraft bag realiseringen af Arctic Circle Race. En sportsbegivenhed der efterhånden er blevet ganske kendt i den store verden og som vi alle sammen er stolt af at være vært for. Et skiløb der er kendt for dets særlige varme og sociale atmosfære, og en stemning der i høj grad er opstået takket være ham.

Laarseeraq har også være med til at starte og udvikle mange andre aktiviteter, som altid vil være der for os og for vore efterkommere. Han har lagt sporet for os og det er op til os at gøre det mindst lige så godt, i hans minde.

Vi vil mindes Laarseeraq med den allerstørste respekt og taknemmelighed for hans indsats i idrætslivet igennem mange år og for hans store engagement til at sætte vort land på verdenskortet og for at vi kan holdes aktive.

På vegne af Naalakkersuisut sender jeg min dybeste medfølelse til Laarseeraqs kone, børn og familie.

Æret være Laarseeraqs minde.

På vegne af Naalakkersuisut, Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender.


Ane Lone Bagger