Opkvalificering af plejefamilier er vigtig

Mange børn bor i dag hos plejefamilier. De familier, som påtager sig den vigtige opgave at være plejefamilie, skal have de bedst mulige forudsætninger for at udføre dette vigtige stykke arbejde.

I lov om støtte til børn som blev vedtaget i 2017 er der en række forbedringer, herunder lovpligtige kurser til plejefamilier. Socialstyrelsen har på denne baggrund igangsat et samarbejde med Fairstart omkring opkvalificering af plejefamilier. Samarbejdet med Fairstart er en udvidelse af et allerede igangværende samarbejde som har haft skoler, skolehjem og døgninstitutioner som målgruppe.

Uddannelsesprogrammet tilrettelægges således at der bliver uddannet en række plejefamilieinstruktører, som bliver uddannet til at opkvalificere plejefamilier lokalt. De kommende instruktører vil være fagpersoner med viden om og interesse i omsorg for børn og unge. De uddannede instruktører bliver kvalificerede til at varetage uddannelsen og opkvalificeringen af plejeforældre i overensstemmelse med lovgivningen.

Målet er at skabe en tryg opvækst for børn i familiepleje ved at opkvalificere plejeforældres professionelle omsorgskompetencer og dermed skabe lokale kompetencesystemer, samt at reduceres antallet af sammenbrud i anbringelser.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen udtaler:

”Jeg er meget glad for, at dette initiativ er blevet igangsat, og at det bygger på en model, hvor vi kompetenceopbygger plejefamilierne gennem lokale instruktører. På den måde sikrer vi en bæredygtig model som gør os og kommunerne uafhængige af konsulenter”

Uddannelsen er i overensstemmelse med lovgivning på området og følger kravene i forhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier.

Det første hold starter i efteråret.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160