Berigtigelse af Pele Brobergs udtalelse til sermitsiaq.AG

Netmediet Sermitsiaq.AG har den 9. april 2019 bragt historien ”Pele raser: Vigtig information holdt tilbage i lufthavnssag”.

I artiklen er Pele Broberg citeret for følgende: ”I lufthavnspakken var det forudsat at Kangerlussuaq skulle lukke. Noget tyder på at man er i gang med at forpligte sig til, at lufthavnen alligevel skal holdes åbent”.

Det udsagn er ikke korrekt.

Lad mig citere bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq:

”Omfanget af og konsekvenserne for den fortsatte anvendelse af Kangerlussuaq og Narsarsuaq afdækkes i 2 arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq. Det ligger uden for nærværende forslag at anvise en endelig plan for den fremtidige anvendelse og drift af lufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq.”

Jeg vil derfor igen slå fast, at der ikke er truffet beslutning om Kangerlussuaqs fremtid, herunder om at lukke, udbygge eller vedligeholde Kangerlussuaq.

Beregningerne der ligger til grund for lovens økonomiske konsekvenser, har med alt tydelighed illustreret følgende: Væksten i lufthavnspakken kommer ved investeringer i en ny trafikstruktur og ikke ved bibeholdelse af den nuværende. Dette er påvist igennem flere beregningseksempler i scenarie 1 og 2.

Det der nu er truffet beslutning om, er at gennemføre et samarbejde med regeringen for, at belyse Forsvarets umiddelbare ønske om at kunne forblive i Kangerlussuaq, ved siden af det aftalte samarbejde med kommunen om Kangerlussuaqs fremtid.

Det er en fordrejning af hele sags komplekset, grænsende til manipulation af befolkningen, at påstå at beslutningsgrundlaget for de nye lufthavne har ændret sig radikalt.

Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen
For yderligere information kontakt ministersekretær Steve Sandgreen på stes@nanoq.gl eller på +299 596659.