Nu starter undersøgelse af grønlandske børns flytning til Danmark

I dag offentliggøres kommissoriet for en historisk udredning af det forløb, hvor 22 grønlandske børn i 1951 blev sendt til Danmark, og hvor de fleste børn efterfølgende blev anbragt på børnehjem i Nuuk.
En udredning skal kaste lys over et initiativ, som i 1951 sendte 22 grønlandske børn til Danmark. Intentionen var at skabe fundamentet til et nyt tosproget skolesystem, men forløbet havde store menneskelige konsekvenser for børnene og deres familier.

Børne- og socialminister Mai Mercado og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, har i fælleskab udarbejdet et kommissorium, som sætter rammen for en bred historisk udredning.

Fra dansk og grønlandsk side ser man frem til at få undersøgt de historiske aspekter, beslutningsforløbet, børnenes livsforhold og de menneskelige konsekvenser.

En gruppe fagpersoner skal i det kommende år stå for den historiske udredning. Det forventes, at fagpersonerne udpeges i den nærmeste fremtid.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen udtaler:

”Det er vigtigt at få historiske begivenheder som disse belyst. Vi kan ikke ændre fortiden, men af hensyn til de involverede børn, deres familier, og samfundet generelt, så er det vigtigt at forstå nuancerne i sagen, så vi kan forstå, hvad der virkelig skete. Jeg ser frem til at få sat et punktum i sagen. Det skylder vi de berørte børn og det grønlandske folk.”


Børne- og socialminister Mai Mercado udtaler:

”Det gør et dybt indtryk at høre, hvad børnene og deres familier er gået igennem. Selvom der lå gode intentioner bag, så er der ingen tvivl om, at forløbet har haft store negative konsekvenser for en række af børnene. I dag virker datidens handlinger ubegribelige. Men vi kan ikke ændre dem, hvor gerne jeg end ville. Jeg glad for, at vi nu får kastet lys over de beslutninger, der blev truffet dengang. Det handler ikke om at placere skyld, men om at vi alle bliver klogere på vores fælles historie, så vi sammen kan se fortiden i øjnene. Det tror jeg også er vigtigt for de mennesker, der har været berørt af denne sag.”

Den historiske udredning skal senest afleveres til regeringen og Naalakkersuisut den 1. juni 2020 med henblik på efterfølgende offentliggørelse.


Kommissoriet for undersøgelsen kan læses her


Yderligere oplysninger
Danmark
Fuldmægtig Bjarke Stensgaard Nielsen, bjsn@sm.dk, tlf.: 41 85 10 56
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk, tlf.: 41 85 12 66

Grønland
Ministersekretær Inger Heilmann Larsen, ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160