Fiskerikommission har afholdt sit første møde

Den 9. april 2019 afholdt Fiskerikommissionen sit første møde på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Det første møde fastlagde de nærmere rammer for arbejdet i Fiskerikommissionen. Kommissoriet blev drøftet, herunder formål og rammer for Fiskerikommissionens virke samt de stillede opgaver og forventede resultater.
Kommissionen har fået til opgave at fremkomme med forslag til revision af fiskeriloven, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Formand for Fiskerikommissionen, Advokat Jens Paulsen udtaler om det første møde:
”Jeg er meget tilfreds med dette første møde, der blev holdt i en positiv ånd. Jeg er glad for, at vi nu er kommet i arbejdstøjet, og samarbejdet på dette første møde ser lovende ud for at Fiskerikommissionen kommer i mål”.

Kommissionen vedtog også en forretningsorden og en foreløbig tidsplan for behandling af de temaer, som kommissionen skal arbejde frem mod som grundlag for den betænkning, der afslutter kommissionens arbejde i juni 2020.

Næstformand for Fiskerikommissionen, Professor Emeritus Peder Andersen, der er et af de 2 uvildige medlemmer i kommissionen, udtalte, at: ”Det er som bekendt en både omfattende og kompliceret opgave, vi er gået i gang med, men nu har vi fået fastlagt rammerne for arbejdet, og vi er bestemt på rette vej”.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til formanden for Fiskerikommissionen, Jens Paulsen, jp@alg.gl. eller tlf. 322252