Praktisk efteruddannelse af lærere og omsorgsgivere på dansk og grønlandsk

Instruktøruddannelsen i læring og omsorg for skolebørn og –unge skal støtte professionelle i arbejdet med børn og unges skolegang

Der er mange udfordringer for lærere og skolebørn og -unge i Grønland: læremangel, uuddannede undervisere, og elever med store udfordringer.

For at støtte professionelle i arbejdet med børn og unges skolegang har Socialstyrelsen, som en del af Meeqqat 0 – 18, i samarbejde med Fairstart Fonden, udviklet en tværfaglig instruktøruddannelse for lærere, børnehjems- og skolehjemsmedarbejdere.

Uddannelsen består af et lokalt startseminar og otte følgende moduler i en onlineklasse, så deltagerne ikke behøver at rejse hver gang de skal deltage. Uddannelsen er på både dansk og grønlandsk. I hvert modul får deltagerne teori og praksisforslag, og forbereder sig på at udvikle en lokal gruppe kolleger. Det sker på otte tre timers møder, hvor instruktøren bruger en USB med træningssessioner på begge sprog.

Sammen med kollegerne inddrager instruktøren alles daglige erfaringer, og deltagerne får forskningsbaserede redskaber, inspiration og gruppediskussioner til at udvikle deres egne metoder og praksisformer mellem hver session. Sessionstemaerne er udviklet efter en omfattende interviewrunde blandt professionelle i Grønland, hvor alle har tilkendegivet deres ønsker. Derfor handler de otte tre timers sessionsmøder om:
  1. Introduktion til det tværfaglige samarbejde i gruppen.
  2. Grundforståelse af tilknytningsteorien og udvikling af relationen mellem lærer/pædagog og elev.
  3. Hvordan man professionelt møder børn og unge som har adfærdsproblemer og mistillid på grund af tidligt omsorgsvigt.
  4. Hvordan voksne kan agere for at skabe tryghed i en relation.
  5. Hvordan man arbejder målrettet med at få en klasse eller gruppe til at samarbejde.
  6. Indlæringsproblemer som følge af tidligt omsorgssvigt, og hvordan man tilrettelægger undervisningen.
  7. Støtte til positiv identitetsudvikling for teenagere, og udførelse af regelmæssigt forældresamarbejde.
  8. At vende tabsreaktioner til selvudvikling og styrke gennem åbne dialoger med børn og unge.
17 lærere og pædagoger i Sisimiut og Upernavik har deltaget i uddannelsen og trænet lokale grupper af kolleger, og deres tilbagemeldinger er yderst positive:

"Deltagerne genkender mange af teorierne i de emner man behandler, og forholder sig til hvorledes arbejdsgangene bør organiseres. De lykkes mere med forældresamarbejdet, og tillid til barnet, skaber positive resultater, hengivenhed og pålidelighed samt skaber tryghed for børn og voksne, hvorfor disse efter min mening lykkedes.”

"Hvis man skal drøfte øvelsernes virkninger kan man sige at medarbejderne laver god planlægning med nye og gode redskaber, og med selvtilliden i orden. Det bevirker en rolig adfærd som børnene mærker og forstår og således er de ganske trygge i deres adfærd, og medarbejderne giver sig til børnene og de unge med tillid.”

"Da skoleeleverne nu har voksne at stole på i skolen, sker det endda at eleverne ikke ønsker at skoledagen skal slutte, og vi lytter således til ønsket om lidt længere skoledag.”

Mange instruktører har valgt at samarbejde som par. Når en instruktør er uddannet, kan vedkommende bruge sin USB til at træne så mange grupper det skal være, og selv sammensætte timer alt efter behov. De uddannede deltagere har allerede mange ideer til deres egne designs.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler:
”Jeg er meget glad for de tilbagemeldinger, som jeg har fået på Socialstyrelsens seneste tiltag. Det viser tydeligt, at hvis man som fagperson får viden om hvorfor børn reagerer som de gør så, møder man også børnene på en mere tillidsskabende måde, som igen giver trygge og motiverede børn. Måden som Fairstarts undervisningsprogrammer er opbygget på er velegnet til grønlandske forhold og en metode som jeg gerne ser udbredt til andre af socialområdets indsatser”

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160