Ændringer i Naalakkersuisut

Partiet Atassut har den 8. april 2019 meddelt, at partiet ønsker at udtræde af Naalakkersuisut. Som følge heraf har formanden for Naalakkersuisut besluttet at fritage Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning Siverth K. Heilmann og Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen fra deres hverv som medlem af Naalakkersuisut.

 

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikkulaat Jeremiassen, Siumut har meddelt formanden for Naalakkersuisut, at han ønsker at udtræde af Naalakkersuisut. Formanden for Naalakkersuisut har besluttet at imødekomme Nikkulaat Jeremiassens ønske således, at Nikkulaat Jeremiassen fritages fra hvervet som medlem af Naalakkersuisut.

 

Som følge af Siverth K. Heilmanns udtræden af Naalakkersuisut varetages ressortansvaret for Natur, Miljø og Forskning indtil videre af Formanden for Naalakkersuisut.

 

Som følge af Aqqalu Jerimiassens udtræden af Naalakkersuisut varetages ressortansvaret for Erhverv og Energi indtil videre af Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen, Siumut.

 

Som følge af Nikkulaat Jeremiassens udtræden af Naalakkersuisut varetages ressortansvaret for Fiskeri, Fangst og Landbrug indtil videre af Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen, Siumut.