Ukorrekte udmeldinger fra Partii Naleraq om fødselsbetjening i Disko-regionen

Naalakkersuisoq for Finans og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq Sermitsiaq.AG’s hjemmeside refererer den 3. april 2019 en pressemeddelelse fra Partii Naleraq, i hvilken Jens Napaattoq antyder, at jeg som Naalakkersuisoq for Finanser i forbindelse med Finansloven for 2019 skulle have narret Inuit Ataqatigiit til at godkende en lukning af fødeafdelingen i Aasiaat.

Jens Napaattoq taler imod bedre vidende.

Faktum i sagen er, at Disko-regionen igennem længere tid har haft alvorlige problemer med at rekruttere fastansatte læger, og herunder særligt læger med kirurgiske kompetencer til at udføre kejsersnit og håndtere blødningskomplikationer, samt anæstesisygeplejersker. Sundhedsvæsenet har vurderet, at manglen på dette højtspecialiserede personale ikke blot kan dækkes ved ansættelse af vikarbureaupersonale. Den 30. oktober 2018 besluttede Naalakkersuisut derfor midlertidigt at godkende en ordning, hvorefter gravide i Disko-regionen må føde i enten Ilulissat eller Nuuk, indtil det atter blive muligt at rekruttere fastansat personale i det nødvendige omfang. Denne beslutning er således alene taget af hensyn til sikkerheden for de gravide og deres ufødte børn. Den midlertidige ordning skal evalueres efter et år.

Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg modtog en kopi af Naalakkersuisuts beslutningsgrundlag.

Endvidere blev offentligheden orienteret om sagen i form af en pressemeddelelse, som Departementet for Sundhed udsendte den 1. november 2018.

Beslutningen havde en finanslovsmæssig konsekvens, idet den midlertidige ordning medførte en merudgift – og altså ikke en besparelse! – i Finansloven for 2019 på 1,7 mio. kr. til bl.a. forbrug, dagpenge og transport. Denne merudgift indgik i de politiske forhandlinger, som lå til grund for finanslovsaftalen for 2019. Merudgiften blev herefter indarbejdet i Finansloven som et ændringsforslag til 3. behandlingen af lovforslaget.

Finans- og Skatteudvalget omtalte i sin tillægsbetænkning dette ændringsforslag meget tydeligt, idet udvalget bl.a. skrev følgende:
”. Der [fremsættes] ændringsforslag om afsættelse af 1,7 mio. kr. i 2019 under hovedkonto 34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening, hvilket er på baggrund af, at muligheden for at føde i Aasiaat i Region Disko pr. 1. februar 2019 vil blive midlertidigt suspenderet. Årsagen til dette er mangel på relevant sundhedsfagligt personale. De fødende vil indtil videre blive overført til Ilulissat i Region Avannaa. Tiltaget er på ubestemt tid, men det vil være en midlertidig ordning, såfremt det bliver muligt at rekruttere og fastholde relevant sundhedsfagligt personale, hvilket Naalakkersuisut har besluttet der skal arbejde for. Bevillingen er derfor foreløbig tilført midler til tiltaget i 2019.”

Et flertal i udvalget, bestående af repræsentanter fra de ansvarlige finanslovspartier Siumut, Demokraterne og Inuit Ataqatigiit indstillede ændringsforslaget til vedtagelse. Partii Naleraqs repræsentant i udvalget, nemlig Jens Naapaattoq, fremkom i betænkningen ikke med hverken en indstilling, indsigelse eller nogen form for anden tilkendegivelse til sagen.

Det er derfor udtryk for manipulation af den groveste slags, når selvsamme Jens Naapaattoq nu påstår, at nogen skulle være narret til at godkende den beklagelige, men desværre nødvendige midlertidige suspension af muligheden for at føde i Aasiaat.
Faktum er, at Naalakkersuisut har været meget åbne om denne beslutning.


Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Kontakt: Ministersekretær Rosa Thorsen, tlf. 55 33 03 eller mail rosap@nanoq.gl