Midlertidig stop for krabbefiskeri i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut

Krabber 1 Naturinstitut Grønlands Fiskerilicenskontrol meddeler hermed at krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut indstilles midlertidigt.

Forvaltningsområdet har en krabbekvote på 1.200 tons for i år.

Fiskefartøjerne har per 31. marts 2019 opfisket 560 tons ud af kvoten på 1.200 tons, svarende til 47 procent af kvoten i forvaltningsområdet. Det er derfor forventeligt, at kvoten slipper op inden årets udgang.

Derfor er onsdag den 10. april 2019 kl. 24.00 den sidste indhandlingsdag. Det gælder ligeledes at alle tejner skal være taget op på den pågældende dag.

Krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Nuuk-Paamiut kan genoptages den 1. oktober 2019.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail gflk@nanoq.gl