Det forberedende arbejde på en reform af offentlig hjælp er sat i gang med offentliggørelsen af en omfattende analyse på området

Det Nationale Forskningscenter for Forskning- og Analyse af Velfærd har på opdrag fra Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet udarbejdet en analyse af forordningen om offentlig hjælp. Rapporten offentliggøres nu og vil indgå i det forberedende arbejde til en reform af offentlig hjælp forordningen.

Det har længe været klart, at der er mange udfordringer med og mangler ved offentlig hjælp forordningen. Forordningen om offentlig hjælp har eksisteret i stort set samme form med ganske få ændringer i mange årtier, og den trænger derfor til en kraftig modernisering, hvilket også er påpeget af Skatte og Velfærdskommissionen m.fl.

På denne baggrund, og med baggrund i et bredt politisk ønske om en reform af offentlig hjælp forordningen, bad Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet i 2017 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om at foretage en gennemgribende analyse af de udfordringer offentlig hjælp ordningen giver. VIVE’s rapport ligger nu klar til offentliggørelse. Hensigten er, at rapporten skal udgøre et grundlag for det videre arbejde med forberedelsen af reformen, der vil ske bl.a. i samarbejde med såvel kommuner, arbejdsmarkedets parter samt de øvrige relevante departementer.

Analysen kommer med en lang række interessante resultater, heriblandt

- at alt for mange ikke får tilstrækkelig hjælp til at genvinde fodfæste i deres eget liv og på arbejdsmarkedet, og derfor sidder fast i offentlig hjælp ordningen
- at alt for mange unge modtager offentlig hjælp fremfor at være i uddannelse eller beskæftigelse, og at de mangler vejledning og tilskyndelse,
- at det i nogen tilfælde betyder nedgang i indkomst, hvis offentlig hjælp modtagere påtager sig beskæftigelse.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen udtaler: ”Nogen af ledetrådene i en kommende reform vil bl.a. være, at vi skal styrke indsatsen for at hjælpe de svageste grupper til at genvinde fodfæste i samfundet, vejlede de unge til uddannelse og beskæftigelse bedre og gøre det mere attraktivt at påtage sig arbejde og komme i selvforsørgelse fremfor passiv forsørgelse. Jeg ser derfor meget frem til det kommende arbejde med reformen i samarbejde med bl.a. kommunerne og arbejdsmarkedets parter”.
Reformarbejdet med offentlig hjælp ordningen indgår i det samlede reformarbejde om ”Øget selvforsørgelse”, der omfatter reformer på arbejdsmarkeds-, social-, skatte- og uddannelsesområdet.


Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160