Grønland tiltræder international erklæring mod fiskerikriminalitet

Grønland har tilsluttet sig international erklæring om tværnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeriindustri.

Nordisk Ministerråd og det norske Handel- Industri og Fiskeriministerium afholdt det 4. internationale symposium mod fiskerikriminalitet (FishCRIME 2018) 15. – 16. oktober, 2018 i København.

Ved symposiet blev en international ministererklæring om tværnational organiseret kriminalitet i den globale fiskeriindustri vedtaget.

Norge har inviteret Grønland til at tiltræde erklæringen og Naalakkersuisut har i marts 2019 truffet beslutning om at tiltræde.

Erklæringen anerkender, at den globale fiskerikriminalitet er en særdeles alvorlig udfordring for fiskerinationer, og adresserer behovet for internationalt samarbejde for at bekæmpe organiseret fiskerikriminalitet.

Erklæringen omfatter også en anerkendelse af store havnationers særlige sårbarhed overfor organiseret kriminalitet. Se 2018 erklæringen ved at klikke her.

Baggrund
Fiskerikriminalitet er et globalt problem der, ud over det ulovlige fiskeri, omfatter en bred vifte af økonomisk motiverede forbrydelser i den internationale fiskerisektor, såsom korruption, hvidvaskning af penge, narkotikahandel, skatteunddragelse, menneskehandel og kriminalitet på arbejdspladsen. En sådan kriminalitet forhindrer kyststater i at beskytte havet og fiskebestandene og ødelægger næringsgrundlaget for lovlydige fiskere.
 
Disse udfordringer er størst i udviklingslandene, som går glip af vigtige skatteindtægter, samtidig med at fødevaresikkerheden og ressourcebasen for fremtidige generationer reduceres. Fiskerikriminalitet er ofte grænseoverskridende organiseret kriminalitet og har afdelinger i hele verden.
 
Der pågår et samarbejde om at bekæmpe fiskerikriminalitet mellem Nordisk Ministerråds fiskerikomité og North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) som har medlemmer fra Norge, Sverige, Danmark, Færøerne, Grønland og Island. Derudover er også Tyskland, Canada, USA, Irland, Spanien, Holland og Storbritannien medlemmer. Alle medlemslandene deltager med eksperter fra fiskeri- told og skattemyndigheder.
 
I store og komplekse sager, er der brug for et internationalt samarbejde på tværs af landegrænser og kontinenter. NA-FIG samarbejder derfor med Interpol og FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC), som begge har et mandat til at bistå med det internationale samarbejde i straffesager.
 
Grønland deltager i samarbejdet gennem det nordiske fiskerisamarbejde, og er medlem af NA-FIG.
 
Fisheries Crime webpage her: https://fishcrime.com/
 
Grønland har også tidligere støttet kampen mod fiskerikriminalitet gennem det nordiske samarbejde. Som den første region i verden har Norden, i 2017, udstedt en ministererklæring mod organiseret fiskerikriminalitet. Se 2017 ministererklæringen ved at klikke her.
 
Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl
 
For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen, Departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: jio@nanoq.gl