Nalakkersuisoq for Uddannelse besøger Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger besøgte i begyndelse af marts måned Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik.

Elever, undervisere og leder af Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik, Kirstine Berthelsen var alle samlet da Naalakkersuisoq for uddannelse, Ane Lone Bagger, besøgte skolen for at høre om deres daglige studie- og kollegieliv.

Kalaallissuliornermik Ilinniarfiks elever er en del af KTIs (Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik) samlede kollegieadministration. Eleverne fortalte om deres daglige oplevelser og deres bofællers varierende grad af tilgang til fællesområderne. Det giver sig blandt andet udslag i, hvor rent der er på kollegiet. Det betyder, at det ofte ender med, at det er de samme, der gør rent.

Elever med børn gjorde også opmærksom på de omkostninger, der kunne være med tøjvask og de daglige fornødenheder. Det er et stramt budget, der skal overholdes for at få studiestøtten til at række måneden ud.

Der blev også udtrykt ønske om, at der skulle være en bedre vejledning i valg af uddannelse. Flere havde oplevet at have færdiggjort folkeskolen med gode karakterer og derfor blev vejledt til at gå i gymnasiet, selvom eleverne havde interesse inden for de kreative og håndværksmæssige fag.

”Landet har brug for uddannet arbejdskraft, med en lyst til at arbejde inden for deres særlige erhverv. Det gælder både de håndværksmæssige og kunstneriske erhverv, som de videregående uddannelser, som en studentereksamen er adgangsgivende til”, lyder det fra Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger.

For nærmere oplysninger kan kontaktes: Sussi Wille, Toqq/direkte 345616, suwb@nanoq.gl