Udpegning af medlemmer til Fiskerikommission

Den 8. marts 2019 godkendte Naalakkersuisut kommissoriet for Fiskerikommissionen. Naalakkersuisut godkendte samtidig:
1. Advokat Jens Paulsen fra Nuuk som formand for Fiskerikommissionen.
Som det fremgår af kommissoriet udpeges medlemmerne af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter indstilling fra en række organisationer. På baggrund af indstillingerne har jeg derfor udpeget følgende:
2. Uvildigt medlem og Næstformand, Professor Emeritus Peder Andersen
3. Uvildigt medlem, tidligere cheffiskerirådgiver Eskild Kirkegaard
4. KNAPK, Formand Henrik Sandgreen
5. SQAPK, Direktør Erik Lange
6. SIK, Forbundsformand Jess G. Berthelsen
7. GE, Direktør Brian Buus Pedersen
8. NUSUKA, Formand Gerth B. Lynge
9. Revisionsselskaberne, Statsautoriseret revisor Knud Østergaard
10. Grønlands Naturinstitut, Afdelingschef Helle Siegstad,
11. Grønlandsbanken, Vicedirektør John Jakobsen
12. Kommunerne, Kommunaldirektør Paneeraq Olsen
Organisationerne har endvidere peget på 1 suppleant hver, der kan træde til, såfremt medlemmet er forhindret i at deltage i et møde.

Endelig vil der være 1 tilforordnet fra hver af følgende: Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Finanser, Departementet for Erhverv og Energi samt Skattestyrelsen.

Sekretariatet varetages i fællesskab af Departementet for Finanser og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Planlægningsarbejdet til Fiskerikommissionen er gået i gang og formanden for kommissionen har oplyst, at første møde afholdes den 9. april 2019.

Her kan du læse kommissorium for fiskerikommissionen

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl

For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 50 00. mail jio@nanoq.gl