Politisk seminar om fremtidens servicekontrakter og infrastruktur

Onsdag den 20. og torsdag den 21. marts 2019 var landets borgmestre, medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut samlet i Nuuk for at drøfte fremtidens servicekontrakter og infrastruktur.

”Med 74 bosteder der skal knyttes sammen trafikalt og serviceres med tidssvarende infrastruktur, er det en stor opgave for både politikere og selskaber involveret i denne opgave” udtaler Karl Frederik Danielsen og fortsætter: ”Som Naalakkersuisoq er det min vigtigste opgave at medvirke til at styrke infrastrukturen på bedst mulig vis. I det arbejde er der behov for skarp prioritering, da økonomien sætter grænser for løsning af opgaverne. Jeg er overbevist om, at den bedste prioritering og de bedste løsninger findes i tæt samarbejde med kommunerne og Inatsisartut, hvorfor jeg har inviteret til dette seminar.”

På Seminarets første dag var der fokus på servicekontrakterne for passagerbefordring med oplæg fra operatørerne og fra Borgmestrene. Oplæg og drøftelser gjorde det klart, at der politisk var fokus på længere servicekontraktperioder, for at sikre det rette materiel til betjening af borgerne. Vigtigheden af sammenhængende systemer blev ligeledes påpeget, sammen med ønsket om fortsat at kunne veksle mellem helikoptertransport og sejlads.

På seminarets anden dag var fokus sat på tele, fragt, eksisterende og nye lufthavne, og ikke mindst på kommunernes visioner for den fremtidige infrastruktur. Borgmestrene lagde op til et øget samarbejde mellem landets 5 kommuner, for at sikre den kommende vækst kan gavne hele landet. I den forbindelse kom økonomisk vismand og daværende formand for Transportkommissionen Christen Sørensen med en klar opfordring:

”De milliard store investeringer i nye lufthaven skal udnyttes. Det er vigtigt at høste gevinsterne ved de store investeringer så hurtigt som muligt. En af de vigtigste opgaver i tilknytning her til er, at man her i landet – mellem Selvstyret og kommunerne – får sikret, at der sker de nødvendige investeringer i tilknyttet infrastruktur, herunder sikre, at der sker det fornødne samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne, så de nødvendige investeringerne sker – og at de sker på det rigtige tidspunkt.”

De to dage har givet mulighed for mange gode politiske diskussioner. Der er kommet vigtige input fra både borgmestre og de deltagende inatsisartut medlemmer til det videre arbejde med det kommende servicekontraktudbud og infrastrukturudviklingen.

Kontaktperson: Ministersekretær Steve Sandgreen, mailadresse: stes@nanoq.gl