Forsvaret ønsker at blive i Kangerlussuaq

Kangerlussuaq Den danske forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har meddelt Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger, at henset til vejrforhold, forsvarets flytyper og opgaveløsningen har Forsvaret et umiddelbart ønske om at blive i Kangerlussuaq.

Naalakkersuisut har i denne forbindelse, sammen med Forsvarsministeren besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal afdække konsekvenserne og mulighederne i relation til Forsvarets fremtidige tilstedeværelse i Kangerlussuaq.

Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde sommeren 2019.

For yderligere information kontakt Departementschef Kenneth Høegh på kenh@nanoq.gl eller på +299 565604