Rollemodel i Killiliisa bryder tabu om seksuelle overgreb i Qaanaaq

Heidi Møller Isaksen er en af de seks rollemodeller, der indtil videre udgør det rollemodelkorps, Naalakkersuisut har etableret som en del af Killiliisa, Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022. I sidste uge var Heidi inviteret til Qaanaaq af Avanaata Kommunia for at holde to foredrag om hendes erfaringer som mor til to seksuelt krænkede piger. Til begge foredrag deltog 25-30 borgere, og Heidi var meget rørt over den tillid og det store fællesskab, der var i rummet:

- ”Jeg ’mærkede’ folk der dukkede op til vores aftener. Det bedste var at se gengangere med styrkede kræfter og nyt mod på at bryde tabu og med vilje til at kæmpe mod seksuelle overgreb. Selvom emnet er tungt, var der fællesskab og tryghed i salen, og jeg delte tårer med alle, der stod frem og omvendt. Vi sejler i samme kampskib, og vi styrkes sammen, det var den fornemmelse, jeg fik.
Jeg er stadig dybt rørt af den megen tilkendegivelse af mit foredrag, og at jeg formåede at åbne for det tunge tabu blandt de fremmødte. Det var gældende for både mænd og kvinder.”


For at passe på både dem selv og berørte borgere bliver rollemodeller i Killiliisa aldrig sendt alene af sted. Med sig på rejsen til Qaanaaq havde Heidi to konsulenter fra Socialstyrelsen, der støttede Heidi undervejs og samtidig klædte lokale fagfolk på til arbejdet med seksuelle overgreb via supervision og kurser. Derudover stillede lokalsamfundet et kriseberedskab til rådighed for berørte borgere. Konsulenterne oplevede ligesom Heidi, at der var en stor villighed i lokalsamfundet til at kæmpe mod seksuelle overgreb. Under besøget blev det bl.a. besluttet, at kommunen ville indkalde til et møde for at etablere en arbejdsgruppe til bekæmpelse af seksuelle overgreb. Til et af foredragene var der allerede to mænd, der stillede sig frem og meldte sig frivilligt til arbejdet i den kommende arbejdsgruppe.

Når det handler om seksuelle overgreb, er de pårørende ofte en overset gruppe, der hverken bliver italesat eller får tilbudt hjælp. Som rollemodel inspirerede Heidi borgere i Qaanaaq til at tale åbent om deres erfaringer, og hun påpeger vigtigheden af at dele sine smerter med andre:

- ”Jeg er så taknemmelig for, at borgerne i Qaanaaq ville dele deres historier med mig, hvilket er meget tillidsfuldt, og jeg forholder mig yderst ydmyg over for dem. Den tur til Qaanaaq var så stor og vigtig - og er blot starten på en rejse, som vi pårørende skal på: nemlig at tale åbent om vores smerter som pårørende og hente styrke hos hinanden. En styrke som skal komme vores børn til gode. Det er ikke en skam at være pårørende til seksuelt krænket børn. Det er en skam at TIE om det...”


Kontakt
For nærmere information kontakt Kontorchef Ditte Sølvbeck på e-mail: ditt@nanoq.gl, tlf.nr. +299 346037

Eller

Ministersekretær, Inger Heilmann Larsen, på e-mail: ihal@nanoq.gl, tlf.nr.+299 554160