GUX Aasiaat i dialog med Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger

Mange af landets uddannelsesinstitutioner har det seneste stykke tid talt om fastholdelse i uddannelserne med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger. Naalakkersuisoq har haft dialogmøder med elever for at høre deres perspektiver på, hvad der skal til for at trives og gennemføre uddannelserne.

GUX Aasiaat tog godt imod Ane Lone Bagger d. 5 marts, hvor hun besøgte skolen. I dialogerne var der fokus på, hvordan man kan sikre bedre trivsel og gennemførsel i den gymnasiale uddannelse.

Ane Lone Bagger mødte blandt andet elever fra den 2-årige uddannelse for voksne, hvor en stor andel har børn. Nogle elever pegede på, at det er udfordrende at tage en uddannelse, når man har børn. Eksempelvis er der begrænset plads i en et-værelses lejlighed og det kan være svært at sikre fred til privatlivet. Også det at passe skolen kan være udfordrende. Syge børn giver fravær, hvilket kan gøre det svært at følge skolen, og i sidste ende kan man risikere at måtte forlade uddannelsen. På GUX Aasiaat har skolens elever omkring 120 børn, hvilket skaber en særlig udfordring i forhold til kollegieforholdene.

Elever og skolen fortalte derudover om, hvor vigtigt det er at skabe gode rammer for eleverne på kollegierne. Det er et fokusområde for skolen, hvor kollegiepædagoger hjælper eleverne med madplaner, morgenvækning og planlægning af økonomi.

”Vores elever og studerende er meget forskellige og har forskellige behov. Der skal være plads til dem alle. Det gælder både studerende med børn og de helt unge, der flytter hjemmefra for første gang. Jeg får meget ud af de input elever og studerende kommer med. Det er vigtigt for vores videre arbejde,”
lyder det fra Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger.

For nærmere information kan kontaktes undervisningsinspektør, Lotte Sandberg Kjær, tlf.: 345723, e-mail: lokj@nanoq.gl