Vestnordisk sundhedsministermøde 12. – 13. marts 2019

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen har netop deltaget i Vestnordisk Sundhedsministermøde på Færøerne sammen med sine to ministerkolleger Sigrid Stenberg fra Færøerne og Svandis Svavarsdottir fra Island.

På mødet orienterede landene om aktuelle indsatser på sundhedsområdet i de enkelte lande. I alle de tre lande er der fokus på fremtidens sundhedsvæsen og på betydningen af det forebyggende arbejde både for den enkelte og for samfundet generelt. Island orienterede bl.a. om deres nye sundhedsstrategi. Grønland har samlet det forebyggende arbejde på social- og sundhedsområdet for at fremme samarbejdet mellem sektorerne og Færøerne er i færd med at implementere udviklingsplanen for sygehusvæsnet og oprette en folkesundhedsmyndighed.

På mødet drøftede sundhedsministrene særligt to temaer: lægemiddelområdet og rekruttering af sundhedspersonale.

Sundhedsministrene orienterede om hvordan de enkelte lande håndterer udfordringerne indenfor lægemiddelområdet. Færøerne har bl.a. iværksat styring af udgifter vedrørende dyr sygehusmedicin, ved at kontrollere medicinforbruget bedre og ved at nedsætte et medicinråd. I forbindelse med dette tema indgik et besøg på Produktionsapoteket, hvor der blev orienteret om, hvilke produkter, der bliver produceret på Færøerne.

Landene orienterede hinanden om status og udfordringer i forbindelse med rekruttering af sundhedspersonale. Alle landene har forskellige udfordringer hermed og drøftede, hvad de hver især gør for at afhjælpe problematikken. Der blev diskuteret, at denne udfordring kræver nye løsninger, eftersom de eksisterende løsningsmuligheder ikke er tilstrækkelige. Herudover diskuterede sundhedsministrene, hvorledes landene kan samarbejde inden for uddannelse og rekruttering.

Martha Abelsen udtaler: ”Det har været spændende at høre om vore fælles udfordringer indenfor sundhedsområdet. Jeg vil bringe budskabet videre til uddannelsesministeren og opfordre til at der etableres dialog om uddannelsessamarbejde på sundhedsområdet”.

Der blev besluttet at næste møde bliver afholdt i Grønland i august 2020.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl