Berigtigelse af artikel i Sermitsiaq: ”Vittus gentager: Nej til klimaaftale”

Det er med forbløffelse, at jeg læser Sermitsiaqs netartikel: ”Vittus gentager: Nej til klimaaftale”, hvor jeg efter endt læsning af artiklen sidder tilbage med en følelse af, at sermitsiaqs journalist og undertegnede ikke har deltaget i den samme høring.

Sagen kort: Den 12. marts 2019 afholdt Folketingets Færøudvalg, Grønlandsudvalg, og Den Arktiske Arbejdsgruppe en høring på Christiansborg om FN’s verdensmål i Nordatlantisk Perspektiv. Jeg var inviteret til at deltage i høringen på vegne af Naalakkersuisut.

Min grundlæggende oplevelse af høringen var, at den på vellykket vis viste et stort og positivt engagement på tværs af de deltagende lande i implementeringen af FN’s verdensmål, og at verdensmålene i praksis er ved at udvikle sig til en fælles international referenceramme for bæredygtig udvikling. Implementering af de relevante mål kan derved understøtte Grønlands arbejde hen imod øget selvbestemmelse og international anerkendelse.

Høringen blev indledt med oplæg fra henholdsvis Færøerne og Grønland. Det var – heldigvis - to meget forskellige oplæg, idet det færøske oplæg i høj grad fokuserede på de overordnede politiske tiltag i forbindelse med implementeringen af verdensmålene, mens det grønlandske oplæg i højere grad fokuserede på de konkrete og praktiske tiltag, som skal gøre målene til virkelighed, eksempelvis ved deres implementering i de enkelte departementers strategiske sektorplaner.

At Sermitsiaqs udsendte tilsyneladende uden nærmere kendskab til området derefter begynder at give de to oplæg stilkarakter forbløffer og overrasker mig på samme tid, og ikke mindst den udsendtes endelige bedømmelse: ”… var den grønlandske præsentation mere ujævn”. Undskyld mig, men jeg virkelig at læserne ønsker at få en redelig gennemgang af det hændte under høringen – og ikke den udsendtes nedladende og subjektive holdninger til dette og hint.

I den sammenhæng bliver det ikke bedre af, at artiklen er blevet skrevet uden forsøg på at opnå et interview med eller oplysninger fra undertegnede.

I forhold til artiklens overskrift ”Vittus gentager: Nej til klimaaftale” vil jeg gerne understrege, at Kongeriget Danmark har taget et territorialt forbehold for Grønland i den klimaaftale, som kendes under navnet Paris-aftalen. Det har Danmark gjort efter ønske fra Naalakkersuisut, idet Naalakkersuisut har vurderet, at bindingerne i aftalen i praksis på nuværende tidspunkt vil virke som for begrænsende for opbygningen af bl.a. en råstofindustri her i landet. Udviklingen af en nye industrier og erhverv har hidtil været anset som en væsentligt forudsætning for opbygningen af økonomisk selvbårenhed - og dermed på sigt selvstændighed. Og netop ønsket om at få realiseret en række holdbarhedsmål på eksempelvis det sociale eller miljømæssige område, kræver indtægter fra eksempelvis en forhåbentlig spirende råstofindustri. Det er man nødt til at forholde sig til i virkelighedens verden, men dermed ikke sagt at Grønland vender sig imod en global klimapolitik.

Med andre ord: Pointen er, at det er væsentligt skabe en balance imellem udvikling og bæredygtighed. Det giver hverken mening at kræve udvikling på bekostning af bæredygtigheden eller at påstå det modsatte: at udviklingen kommer af sig selv, hvis blot man tænker bæredygtigt. Udvikling kommer nu engang ikke af sig selv.

Denne i sig selv ganske selvindlysende pointe får ganske uhørt artiklens forfatter til at sammenligne Naalakkersuisuts politik med henholdsvis præsident Trumps og en latinamerikansk angiveligt højreorienteret præsident, som undertrykker oprindelige folk. Normalt anses den slags tilfældige sammenligninger som en underlødig debatform, der afsporer enhver seriøs politisk debat. Det klæder ikke Sermitsiaqs netavis.

Det skal være min forhåbning, at avisens redaktør vil benytte denne artikel til at overveje, om en sådan journalistisk tilgang lever op til almindelige journalistiske værdigheds- og saglighedskrav. Efter min vurdering gør den ikke.


Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq
Naalakkersuisoq for Finanser


Kontakt: Nikolai S. Christensen, E-mail nsch@nanoq.gl