Besøg i Socialpædagogisk Seminarium

Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger besøger Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger besøgte d. 5. marts 2019 Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Til dialogmødet var der både elever, undervisere og studievejledere, der gerne ville give deres input om studie- og kollegielivet.

Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium tilbyder en lang række af uddannelser. Skolen tilbyder fra grundlæggende erhvervsuddannelser til videregående uddannelser. Det betyder, at der er en mangfoldighed af elever, der har forskellige behov i deres hverdag. Men fælles for eleverne var, at de ønskede en bedre gennemgang af de praktiske omstændigheder ved at skulle flytte fra sit hjem og flytte ind på et kollegie. Eleverne ville gerne have haft bedre information om fremleje af deres almene bolig eller mulighed for huslejefritagelse.

Eleverne var glade for den samarbejdsaftale, som Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium har lavet med Avannaata Kommune, der betyder, at elever med børn har institutionsgaranti og der sker en hurtig visitering. Det skaber en øget tryghed i hverdagen og er medvirkende til, at eleverne kan koncentrere sig om deres uddannelse.

Eleverne havde også gode ideer i forhold til mulighed for praktik eller udvekslingsmuligheder ved institutioner i udlandet som Canada og Alaska. Her ville eleverne kunne opnå større viden inden for specialpædagogiske områder som ADHD og autisme.

For nærmere information kan kontaktes specialkonsulent, Sussi Wille. Toqq/direkte 345616, e-mail: suwb@nanoq.gl