Inspiration til forbedringer på plejefamilieområdet

Naalakkersuisoq Martha Abelsen er i disse dage på Færøerne i forbindelse med Vest Nordisk Sundhedsministermøde. I forbindelse med det planlagte besøg har Naalakkersuisoq Martha Abelsen afsat en dag til at blive orienteret om, hvordan plejefamilieområdet er organiseret og drevet på Færøerne.

I Grønland er plejefamilieområdet et rent kommunalt anliggende. Kommunerne skal sikre, at børnene får de tilbud, som lov om støtte til børn foreskriver, ligesom de skal sikre rekruttering, uddannelse og tilsyn med plejefamilierne. På Færøerne er området opdelt således, at kommunerne har fokus på børnene og deres udvikling i plejefamilierne, medens man fra central side har fokus på plejefamilierne. Det er altså den centrale myndighed som godkender, uddanner, superviserer og fører tilsyn med plejefamilierne.

”Jeg finder den arbejdsdeling mellem de centrale myndigheder og kommunerne på Færøerne meget interessant. Denne adskillelse sikrer, at kommunernes fokus er 100 % på børnene og deres udvikling, medens den centrale enhed primært har fokus på de strukturelle rammer og plejefamiliernes forhold” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen og fortsætter: ”Vi ved, at mange plejefamilier i Grønland efterspørger mere uddannelse, mere opfølgning og generelt bedre forhold. En ændret arbejdsfordeling mellem kommuner og Selvstyre i lighed med det, man har på Færøerne, bør være noget vi sammen med kommunerne skal se nærmere på.”

På Færøerne arbejder man ligeledes systematisk med evalueringer af plejefamilieområdet og plejefamiliernes trivsel. Disse evalueringer danner efterfølgende baggrund for målrettede indsatser til forbedring af plejefamiliernes forhold.

”På det kommende Politiske Koordinationsmøde mellem Naalakkersuisut og Borgmestrene vil jeg gerne drøfte muligheden for, at vi igangsætter en lignende evaluering af plejefamiliernes forhold i Grønland, således at vi efterfølgende kan lave en udviklingsplan for området, som tager udgangspunkt i plejefamiliernes behov” slutter Naalakkersuisoq Martha Abelsen.


For nærmere information kontakt Ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl