Rådgivningsindsatsen Tusaannga

Børnetalsmanden har udgivet rapporten ”Når magtesløsheden taler”, som redegør for de henvendelser, som MIO har modtaget siden 2012. Rapporten påpeger, at der stadig er sociale udfordringer i vores samfund.

Der er dog allerede igangsat en del løsninger til de problemstillinger, som fremhæves i rapporten.


Siden februar 2019 har borgere haft mulighed for at kontakte den nye rådgivningstelefon Tusaannga. Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund. Tusaannga kan derudover henvise borgere til de steder, hvor de kan søge hjælp og rådgivning på deres problemer.

Hidtil har adskillige telefonrådgivningstilbud været delt op på flere forskellige tilbud alt efter tema, eksempelvis selvmord, familierådgivning og børnetelefon. Derudover har det været muligt for børn og unge, at sende SMS til MIOs rådgivningstilbud, som der henvises til i MIOs rapport.

Tusaannga har samlet alle rådgivningstilbuddene under ét telefonnummer, og ét SMS-nummer, som alle landets borgere kan henvende sig til. Borgerne kan ringe på 801180 eller sende SMS til 1899.

De eksisterende numre Attavik 146, børnetelefonen134, familierådgivningstelefonen, vil fortsat fungere, således at de automatisk viderestilles ind til Tusaanngas nye nummer.

”Det er en klar fordel, at vi har samlet vores telefonrådgivning på ét telefonnummer. Det er vigtigt, at borgerne henvender sig til Tusaannga, så vi kan komme nogle af de problemstillinger som MIO fremhæver til livs.” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

I rapporten bliver det fremhævet, at der fortsat er udfordringer i kommunerne med at følge op på underretninger og henvendelser fra borgere. Jf. Lov om støtte til børn fra 2017 er det kommunernes ansvar at følge op på henvendelser, og lave passende handleplaner, således borgerne kan hjælpes og støttes.

”Lov om støtte til børn skal understøtte, at kommunerne tager ordentligt hånd om sociale sager. Der er dog forståelse for, at kommunerne, i et vidst omfang, bruger tid på at implementere de lovmæssige bestemmelser. Når det er sagt, så har kommunerne et klart lovpligtigt ansvar, som Naalakkersuisut forventer kommunerne lever op til” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Der eksisterer allerede tilbud til borgere med selvmordstanker eller selvskade, til borgere der søger hjælp i forbindelse med seksuelle overgreb, til borgere der oplever vold, til borgere der søger hjælp til rusmiddel- eller spilmisbrug.


For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160