Status på Tanbreez Mining Greenland A/S' ansøgning om udnyttelsestilladelse

Tanbreez Mining Greenland A/S (Tanbreez) har ved Killavaat Alannguat mellem Narsaq og Qaqortoq en efterforskningstilladelse til en forekomst med mineralet eudialyt. Mineralet eudialyt har et højt indhold af grundstofferne niobium, tantalum, zirkonium, og sjældne jordarter, der bl.a. kan anvendes i legeringer og katalysatorer samt i mobiltelefoner, vindmøller og genopladelige batterier. Ud over eudialyt indeholder forekomsten mineralerne feldspat og amfibol. Det drejer sig om mineraler, som i naturen er opløselige og som er nært beslægtede med feldspater og amfiboler mange andre steder i verden som bl.a. findes som sand i badestrande m.v.

Det er Tanbreez’ plan at bryde 500.000 ton malm om året. Dette kan ske ligesom brydning af sten i et stenbrud. De brudte sten vil blive knust. Med magnetisk separation deles malmen op i røde (eudialyt), hvide (feldspat) og sorte (amfibol) mineraler. Tanbreez har et ønske om at udskibe de røde eudialyt-mineraler til et procesanlæg i udlandet, hvor eudialyt ved brug af bl.a. svovlsyre vil blive separeret til individuelle grundstoffer, og de salgbare grundstoffer solgt.

Ligesom for mange andre mineprojekter er der risiko for, at projektet kan fejle. Da der endnu ikke i dag findes en metode til at separere eudialyt, er der en særlig risiko for dette projekt. Derfor arbejder Tanbreez med en relativ lille produktion i starten for netop at kunne udvikle projektet så optimalt som muligt. Hvis det går godt med produktionen kan der blive tale om en udvidelse af produktionen.

Tanbreez og Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked er i øjeblikket i en konkret og konstruktiv dialog om Tanbreez' påvisning og afgrænsning af en kommerciel udnyttelig forekomst, der er en forudsætning for meddelelse af en udnyttelsestilladelse jf. råstofloven. Ved gennemførelse af projektet, skal der tages hensyn til, at anlægs-, udnyttelses- og nedlukningsaktiviteter skal gennemføres iht. de bedste internationale standarder mht. bl.a. sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, udtaler: ”Der er tale om et overskueligt mineprojekt, som kan have en levetid på årtier, hvis alt går godt. Der er stort behov for at vende stagnationen i Sydgrønland til vækst. Derfor må vi gøre vores yderste for at sikre, at dette projekt kan blive til gavn for Grønland, for Kommune Kujalleq og for Tanbreez. Det er nemlig Naalakkersuisut målsætning at skabe jobs og samfundet får mest muligt indtjening af projektet.”

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen, udtaler: ”Kommune Kujalleq ser frem til at bestræbelserne med at få etableret mineproduktion for Tanbreez. Kommunen har siden 2014 haft en klar målsætning om at få så meget som muligt ud af mineprojekter. Det drejer sig ikke blot om arbejdspladser, men også om at deltage så meget som muligt i serviceringen af minen. Muligheden for, at virksomheder i kommunen kan sikre sig servicekontrakter, er et element til en succesfuld erhvervsudvikling. Her er en chance til at få vendt den negative spiral, som kommunen er inde i, udtaler borgmester Kiista P. Isaksen”.

Direktør Greg Barnes i Tanbreez Mining Greenland A/S udtaler: ”Det er med stor lettelse at vi nu kan se Tanbreez projektet endelig bevæger sig fremad. Vi fra Tanbreez-holdet vil gerne takke Naalakkersuisoq Erik Jensen og specielt hjælpen fra Kommune Kujalleq og borgmester Kiista P. Isaksen”.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst departementschef Jørgen Hammeken-Holm på joeh@nanoq.gl, telefon +299 34 68 46.