Naalakkersuisoq for Uddannelse får input fra elever på GUX Nuuk

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger, vil gennem det næste tid besøge en del af landets uddannelsesinstitutioner for at høre de studerende om deres oplevelser med studielivet og blandt andet hvad der skal til for at nedbringe frafald.

Den 21. februar besøgte Ane Lone Bagger GUX Nuuk, hvor skolen tog godt imod hende. Her fik hun mange gode input fra både personale og elever til, hvordan der kan arbejdes mere for at fastholde eleverne, så flere får en gymnasieuddannelse.

Eksempelvis havde eleverne særligt fokus på, hvor vigtigt det er at have et godt netværk, gode skolekammerater og gode lærere. Nogle elever pegede også på, at hvis man ikke engagerer sig socialt og tager undervisningen alvorligt, så er der større risiko for, at man falder fra uddannelsen. Det blev også påpeget, at det ikke kun går ud over den enkelte elev selv, hvis man ikke engagerer sig, men at det også går ud over de andre elever, hvis man ikke tager ansvar for sin uddannelse og bidrager til undervisningen.

Elever og skolen fortalte derudover om, hvor vigtigt det er, at eleverne trives på kollegierne. Der blev talt om vigtigheden af, at eleverne får mad nok hele måneden – også når uddannelsesstøtten er ved at slippe op. Skolen havde i det hele taget meget fokus på, hvordan man kan styrke kollegielivet, så eleverne kan trives og får faste rammer.

”Det er så vigtigt, at vi får gjort, hvad vi kan for at sikre en god trivsel. Hvis man eksempelvis ikke skal bekymre sig om mad, så kan man bedre fokusere på sin uddannelse. Hvis man har det psykisk og fysisk godt, så kan udfordringer i livet virke mindre, men hvis almindelige ting som mad bliver en udfordring, så bliver det til et problem. De input, jeg får fra dialogerne med skolerne og eleverne, sætter fokus på væsentlige emner, som vi skal arbejde videre med,” lyder det fra Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger.


For yderligere oplysning kontakt Lotte Kjær (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)
Toqq/direkte 345723 lokj@nanoq.gl