Kvindernes Internationale kampdag 2019

Den 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag, og verden over sættes der fokus på kvinders ligestilling i samfundet. Herhjemme er vi kommet langt, når det gælder ligestillingen mellem kønnene, men der er fortsat meget at kæmpe for.

- Den 8. marts er en god anledning til at reflektere over, hvordan det står til med kvinders ligestilling i vores samfund. Globalt set er vi nået langt. I vores land har kvinder adgang til uddannelse og arbejde, og kvinder engagerer sig i sport, kultur og politik på lige fod med mænd, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen og fortsætter:
- Men der er områder, som truer ligestillingen mellem kønnene, og som kræver vedvarende fokus og handling. Vi har en meget høj forekomst af vold, og særligt piger og kvinder er udsatte. Der er arbejdet målrettet på at nedbringe forekomsten af vold gennem mange år, blandt andet gennem projektet Kattunneq, og der skal fortsat arbejdes målrettet på at forebygge vold. Fra politiet ved vi, at vold ofte sker i affekt, og at volden meget ofte begås af folk, der har fået for meget at drikke. Forebyggelsen af rusmidler er derfor et vigtigt indsatsområde, når det handler om at forebygge vold.
- Alle i vores samfund må bidrage til at fremme ligestillingen mellem kønnene, og en fælles forståelse af ligestilling skal grundlægges i barndommen. Vi skal opdrage vores børn i forståelsen af, at mænd og kvinder er ligeværdige og har lige muligheder. Vi skal opdrage dem til at have en grundlæggende respekt for sig selv og for andre. Respekt, tolerance, åbenhed og ligeværdighed er helt grundlæggende værdier i et samfund, hvor verbal og fysisk vold ikke accepteres,
slutter Naalakkersuisoq, Martha Abelsen.

Projektet Kattunneq, har siden 2014 arbejdet for at styrke krisecentrenes arbejde med voldsudsatte familier. Kattunneq er skabt ud fra overbevisningen om, at stærke krisecentre kan medvirke til at knække kurven og mindske vold i hjemmet. Projektet har især haft fokus på at styrke krisemedarbejdernes faglighed og øge krisecentrenes samarbejde på tværs og med andre fagpersoner.

Kattunneq projektet, som er et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområde samt OAK Foundation Denmark, blev afsluttet med et dialogmøde i Nuuk d. 6. marts. Idet vold fortsat er et stort problem var budskabet fra dialogmødet, at indsatsen med at understøtte krisecentrenes arbejde fortsættes i regi af Socialstyrelsen.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 55 41 60 eller e-mail: ihla@nanoq.gl