Kommissorium for Fiskerikommissionen er godkendt i dag

Kommissorium for Fiskerikommissionen er godkendt i dag

Naalakkersuisut har i dag, den 8. marts 2019, godkendt kommissorium for Fiskerikommissionen.

Fiskerikommissionen skal komme med forslag til revision af Inatsisartutlov om fiskeri med bemærkninger, som kan danne de lovgivningsmæssige rammer herfor. Den gældende landstingslov om fiskeri nr. 18 af 31. oktober 1996 er blevet ændret 13 gange siden den trådte i kraft, hvorfor der er behov for at skabe en overskuelig, tidssvarende og brugervenlig lov for fiskeriet.
- ”Jeg er glad for at Naalakkersuisut i dag har godkendt kommissorium for Fiskerikommissionen. Fiskerikommissionens skal i sit arbejde belyse mange vidt gående opgaver, som skal danne ramme for ændring af den nuværende landstingslov for fiskeri. Jeg håber, at medlemmerne i Fiskerikommissionen vil være positivt indstillet til det forestående og alt afgørende arbejde for lov for fiskeriet, som skal gælde mange år ud i fremtiden”, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen.

Kommissionen skal i sit arbejde blandt andet analysere og vurdere hensigtsmæssigheden af samt veje til i givet fald at implementere et eller flere af nedenstående mulige tiltag, som eventuelt kan bidrage til at opnå ovenstående mål:
  • Rammestyring for ressourceudnyttelsen
  • Ejerskabs- og kvoteforhold samt adgang til finansiering
  • Sikring af konkurrence og mulig større spredning i ejerskab i fiskerisektoren
  • Øget værditilvækst fra udnyttelse af fiskeriressourcen
  • Økonomiske og administrative konsekvenser af forslag behandlet af kommissionen.
Naalakkersuisut har udpeget advokat Jens Paulsen til formand for Fiskerikommissionen.

Her kan du læse kommissorium for fiskerikommissionen

Kontaktperson: Jørgen Isak Olsen, departementschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl