Naalakkersuisut har beslutteet kriterierne for tildeling af makrel og sild 2019

Naalakkersuisut besluttede den 20. december 2018, at årets makrel- og sildekvote skal være henholdsvis 59.729 tons og 25.000 tons. Den 1. marts 2019 besluttede Naalakkersuisut kriterierne for tildeling af makrel og sild 2019.

Læs mere om kriterierne for tildeling af makrel og sild 2019.

Ingen kategori 2 i 2019
Den mest markante ændring i makrel- og sildefiskeriet 2019 i forhold til tidligere år er, at der ikke er nogen opdeling i kategorier. I 2019 kan kun selskaber med grønlandske fartøjer få tildelt makrel- og sildekvote. Selskaber uden egne fartøjer, der tidligere blev kaldt kategori 2, vil således ikke blive tildelt makrel- og sildekvoter i 2019.

Hensigten med kategori 2 har været, at selskaberne i denne kategori med tiden skulle etablere sig som nye pelagiske aktører. Fakta er dog, at der ikke nogle af selskaberne, der har deltaget de senere år i makrelfiskeriet gennem kategori 2, som har etableret sig, eller har været tæt på at etablere sig som en pelagisk aktør. For det første er de pelagiske kvoter ikke store nok til at sikre nye aktører et helt års fiskeri. Derudover har indtægterne hos selskaberne i denne kategori været yderst begrænsede.

Det er selskaber med egne grønlandske fartøjer, der bidrager mest til Landskassen. I og med makrelkvoten er gået ned 10 % i forhold til 2018, tages der i fordelingen udgangspunkt i selskaberne med grønlandske fartøjer og disses kapacitet.

Dette er også i tråd med Koalitionsaftalen fra oktober 2018:
”I forbindelse med kvoteallokeringer i det pelagiske fiskeri, skal langt størstedelen af kvoterne allokeres til grønlandske selskaber med egne pelagiske fartøjer…”.

Ansøgningsskemaer og ansøgningsfrist
Der søges via ansøgningsskema til makrel- og sildefiskeri. For ansøgningsskema klik på følgende link:

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2019, og ansøgningen skal sendes til apnn@nanoq.gl

Kontaktperson: Jákup Emil Hansen, AC-fuldmægtig, Departement for Fiskeri, Fangst, og Landbrug. E-mail: jaeh@nanoq.gl