Fratrædelse

Marie Fleischer Der er den 27. februar 2019 indgået aftale mellem Økonomi- og Personalestyrelsen og Marie Fleischer om, at Marie Fleischer efter gensidig overenskomst fratræder sin stilling som direktør i Mittarfeqarfiit.

Det er i den forbindelse aftalt mellem parterne, at de gensidigt har forpligtet sig til ikke at udtale sig til offentligheden eller tredjemand om aftalen og aftalens indhold.

Grønlands Selvstyre vil i den forbindelse gerne takke Marie Fleischer for hendes indsats som direktør i Mittarfeqarfiit.

Med venlig hilsen

Ruth Lindhardt
Departementet for Boliger og Infrastruktur