Stillingsopslag til departementschef i Formandens Departement følger reglerne

Selvstyret Det har været påstået i pressemeddelelser fra et politisk parti, at stillingsopslaget til stillingen som departementschef i Formandens Departement ikke følger de gældende retningslinjer.

Det skal derfor præciseres, at det omtalte stillingsopslag er udformet i god overensstemmelse med de gældende regler på området. De gældende regler fremgår af ansættelsescirkulæret, som blev tiltrådt af Naalakkersuisut i september 2017. De særlige bestemmelser om kvalifikationskrav til departementschefer blev indført ved den lejlighed:

I stillingsopslaget er det tilsvarende anført, at departementschefen, foruden faglige og ledelsesmæssige kompetencer, skal have indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog.

Derudover er det fremhævet i stillingsopslaget, at der lægges vægt på egenskaber hos ansøgeren som personlig integritet, autoritet, uddannelse samt at det vil være en fordel, hvis kandidaten behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Det er min klare opfattelse, at stillingsopslaget er udformet i respekt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er gældende i ansættelsescirkulæret.

Det gældende ansættelsescirkulære (Cirkulære om ansættelse af personale i centraladministrationen samt direktører i de nettostyrede virksomheder m.v.) har blandt andet til formål at sikre, at ansættelser af personale i centraladministrationen m.v. sker med kvalificeret personale og på et ensartet og fyldestgørende grundlag.

Det vil være op til Naalakkersuisut at træffe beslutning om den pågældende stillings besættelse, på baggrund af en indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq

Kontakt: Nikolai S. Christensen, Toqq/direkte 346675, nsch@nanoq.gl