Konstruktivt samarbejde

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen er i uge 9 i Danmark for at drøfte fælles sager med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

 

Karl Frederik Danielsen og Ole Birk Olesen fik lejlighed til at drøfte en række igangværende sager på luftfarts- og færdselsområdet.

 

Blandt andet drøftede de arbejdet omkring en række sager på færdselsområdet, hvor myndighederne i fællesskab arbejder for løsninger på sager, som blandt andet digitalisering af den grønlandske teoribog for køreundervisning, spørgsmål om ombytning af grønlandsk kørekort mv.

 

På luftfartsområdet blev status for det fælles arbejde omkring en evt. grønlandsk overtagelse af luftfartsområdet drøftet.

 

Ole Birk Olesen siger om mødet:

- Danmark og Grønland har historisk set altid haft et tæt forhold og samarbejde. Det gælder også på transportområdet. Jeg har derfor set frem til at kunne drøfte en række sager med Karl Frederik Danielsen. Det er ikke alle sager, som kan løses hurtigt, men det er positivt at opleve, at danske og grønlandske myndigheder har et godt og velfungerende samarbejde til gavn for det grønlandske samfund, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

 

På mødet gav Karl Frederik Danielsen også en status for arbejdet vedr. anlæg af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

 

Karl Frederik Danielsen siger om mødet:

- Jeg er meget glad for at høre, at det forventes, at der allerede i næste uge bliver udgivet en digitaliseret dansk og grønlandsk udgave af teoribogen, samtidig er det godt at vide, at den opdaterede digitaliserede grønlandske version af teoribogen vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

 

- Jeg er glad for, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er opmærksomme på behovet for ressourcer i forbindelse med godkendelsesprocessen af de nye lufthavne, og at styrelsen allerede nu er opmærksom på behovet for at afsætte de nødvendige ressourcer hertil.

 

Tirsdag mødtes Karl Frederik Danielsen med Klimaminister Lars Christian Lilleholt. Der var enighed på mødet, om at der i fællesskab skal være øget fokus på forbedring at DMIs istjeneste. Teknologien muliggør i dag dækning over hele Grønland via satellit.

 

Istjenesten blev yderligere drøftet på et besøg hos DMI, hvor Naalakkersuisoq blev introduceret til DMIs store arbejde med det grønlandske klima og vejrmeldinger.

 

Naalakkersuisoq fortsætter møderækken med et besøg hos Geodatastyrelsen i Aalborg.

 

Naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen udtaler: Jeg er meget tilfreds med at søkortsproduktionen nu igen er godt i gang, og ser frem til at dette års produktion af 3 nye kort bliver færdige.

 

For yderligere information kontakt ministersekretær Steve Sandgreen på stes@nanoq.gl eller på +299 596659.