Møde med eleverne på Imarsiornermik Ilinniarfik

Eleverne på Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) hilser dialogmøde med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger velkommen

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger har planlagt at gennemføre dialogmøder med elever og studerende ved uddannelsesinstitutionerne i Nuuk og på Kysten. Tema for dialogmøderne er trivsel på uddannelsen. Første dialogmøde blev gennemført på Imarsiornermik Ilinniarfik i Nuuk fredag den 15. februar 2019. Inden dialogmødet havde eleverne fået mulighed for at udfylde et spørgeskema, om forhold eleverne mener har betydning for deres trivsel på uddannelsen.

Elever, som bor i ældre kollegieboliger påpeger, at de oplever problemer med indeklimaet, ligesom de oplever, at udluftningen på Imarsiornermik Ilinniarfiks nuværende undervisningslokaler ikke er tilstrækkelig og derfor bør forbedres.

Ane Lone Bagger orienterede om, at Naalakkersuisut nu er gået i gang med projektering af nye kollegier. Disse vil blive bygget i uddannelsesbyerne på Kysten samt i Nuuk.

Eleverne påpegede, at stipendiesatserne ikke er blevet ændret væsentligt i det sidste årti. Eleverne oplever, at der er forskel på satserne i Statens Uddannelsesstøtte i Danmark og stipendiesatserne i Grønland.

Elever, som har været ved danske uddannelsesinstitutioner meddelte, at de under deres uddannelsesophold havde adgang til fri Internet. Men under uddannelsen på Imarsiornermik Ilinniarfik er der ikke fri adgang til Internettet, selvom uddannelsen kræver, at eleverne under uddannelsen skal benytte informationssøgning gennem Internettet.

Elever med familier, hvor begge forældrene er uddannelsessøgende, oplever at deres uddannelsesstøtte har vanskeligt ved dække de mest nødvendige udgiftsposter. Eleverne udtrykte, at der er behov for at etablere en kantine til uddannelsessøgende i Nuuk. Eleverne håber, at de vil få mulighed for drøfte gældende regler om bemanding af skibe med Naalakkersuisoq, som har ansvar for dette område.

For nærmere information kan der tages kontakt til Karl Kristian Olsen, tlf. 345760.