Vittus afholdt borgermøder i Maniitsoq

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde havde et selvbåren Grønland som tema under sine borgermøder.

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq afholdt 20. -22. februar velbesøgte borgermøder i Maniitsoq og i bygderne Atammik, Napasoq og Kangaamiut, hvor emnerne bl.a. omhandlede landets finanser og selvstændighed.

Vittus Qujaukitsoqs hovedbudskaber til borgerne havde særligt fokus på processen frem mod selvstændighed og på udfordringerne undervejs.

Selv om vores lands udvikling er inde i en positiv gænge gjorde Naalakkersuisoq opmærksom på, at der også er konkrete problemer, som skal håndteres.

2.800 unge uden uddannelse eller job

Næsten 2.800 eller 34 pct. af de grønlandske unge mellem 17 og 25 år var hverken i uddannelse eller på arbejdsmarkedet ved udgangen af 2017.

-Arbejdet for at aktivere de unge skal tilrettelægges og det kræver tværgående indsats mellem selvstyrets departementer og kommuner, siger Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde.

Grønlands afhængighed af statens bloktilskud har været faldende i de senere år, og i dag svarer Staten bloktilskud til 20 % af bruttonationalproduktet.

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde understregede, at man fortsat må arbejde for at overvinde de økonomiske udfordringer.

Atammik
Onsdag den 20. februar var der borgermøde i Atammik, hvor borgerne i Atammik klagede over fiskeindhandlingsstedet fra 1993, som har været lukket gennem længere tid på grund af skimmelsvamp. Men indhandlingsstedet er aktuelt åben på dispensation.

Derfor er borgernes indhandling og indtjening blevet påvirket.

Maniitsoq
Borgermødet i Maniitsoq blev afholdt i den gamle kirke om aftenen, hvor de fremmødte borgere var mødt op til en livlig og interessant debat.

-Mange mennesker flytter til Danmark, hvorfor flytter de? Hvorfor er vores lands indbyggertal dalende, selv om vi arbejder hen imod selvstændighed? Såfremt vores land skal blive selvstændigt, hvordan vil vi rette op på indbyggertallet? Vil man importere borgere i den arbejdsduelige alder? Spurgte 79-årige Kirsten Petersen, der oplivede debatten.

Til dette svarede Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq følgende:

-Vores land kan ikke få for få indbyggere, hvis vi skal opnå selvstændighed, for vores ønske om selvstændighed skal udspringe af vores ønske om frihed, vi skal have fuld beslutningskompetence over forholdene i vores land, borgerne skal selv kunne træffe beslutninger om egne forhold.

Kangaamiut
Torsdag den 21. februar blev der afholdt et borgermøde i Kangaamiut.

-Hvornår vil man overtage myndigheden om vores lokale madvarer? Spurgte Jonas Lyberth fra Kangaamiut.

Til dette svarede Naalakkersuisoq for Finanser, at dette allerede var besluttet af Inatsisartut.

-Inatsisartut har allerede hjemtaget tilsyn, tilladelse og kontrol med vore lokale fødevarer til hjemmemarkedet, svarede Vittus Qujaukitsoq.

Han understregede, at man allerede er i gang med at prioritere de ansvarsområder, der skal overtages, samt at vi selv skal styre hvilke sagsområder, vi skal overtage. Herunder vil der blive taget stilling til, hvornår vi overtager de resterende dele af fødevareområdet.

Napasoq
I Napasoq blev der afholdt borgermøde 22. februar, hvor borgere her udtrykte bekymring over det lukkede indhandlingssted og fraflytning fra bygden.

Naalakkersuisoq udtrykte forståelse for bygdens problemer og sluttede med at takke borgerne for deres engagement i debatten.

Kontakt: For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Natuk Lund Olsen, tlf.: 345412, mail nlol@nanoq.gl