Nyt cirkulære om det kommunale beredskab i hørring

Et velfungerende beredskab er nødvendigt for vores alle sammens sikkerhed og tryghed. Naalakkersusisut vil gerne sikre gode rammer for beredskabet, og det er vigtigt for Naalakkersuisut, at både kommunerne og Naalakkersuisut har et højt ambitionsniveau for beredskabet.

 

De kommunale redningsberedskaber løser en række opgaver omkring brand og redning, assistance til andre myndigheder samt katastrofeberedskab. Beredskabet i byer og bygder er dimensioneret efter cirkulæret om standardudrykning og mandskabsnormering. Naalakkersuisut har netop opdateret dette cirkulære, som er i offentlig høring indtil 22. marts.

 

Opdateringen af cirkulæret sker på baggrund af de anbefalinger der fremgår af den redegørelse om det kommunale beredskab som Naalakkersuisut præsenterede i november 2018.  Forslaget til Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig på Naalakkersuisuts høringsportal.

 

Efter Naturkatastrofen i Karratfjord besluttede Inatsisartut på efterårssamlingen 2017 at Naalakkersuisut skulle udarbejde en analyse om fordele og ulemper ved, at kommunerne varetager beredskabet i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med katastrofer og katastrofelignende tilfælde. Ligeledes besluttede Inatsisartut at analysen skulle vurdere, hvorvidt det tilgængelige beredskabsmateriel er tilstrækkeligt. Analysen er tilgængelig på Naalakkersuisuts hjemmeside.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Afdelingschef, Karen Anne Arleth tlf: 345465 e-mail: knar@nanoq.gl