Den gode samtale oversteg alles forventninger

Tiden fløj. Stor spørgelyst og livlig samtale blandt engagerede deltagere i Nanortalik og Qaqortoq skaber begejstring. Dette understreger værdien af at mødes ansigt til ansigt i gruppedialoger om generelle råstofemner.

Under dialogmøder i Sydgrønland om råstofmyndighedens arbejde med råstofprojekter udtrykte borgerne begejstring for mødeformen. De foreløbige evalueringsskemaer viser at 61 ud af 68 svarer at dialogmødets koncept har været meget godt eller godt. De fremmødte skriver:

”Una paasissutissiissut oqallinnertalik iluareqaara” - ”Denne informationsform med dialog var meget tilfredsstillende”.

”Pittaaqaaq kisianni piffissaq sivikikkami” - ”Fremragende men tiden var for kort”.

” Peqataatitat ajunngillat katitigaanerat torrallataavoq” – ”Repræsentanternes sammensætning er glimrende”.

”Paaserusutakka paasivakka” – ”Jeg fik dækket mit informationsbehov”.

”Ataatsimeeriaaseq pitsaaqaaq” – ”Mødekonceptet er tilfredsstillende”.

”Mere end forventet” – ”Ilimagisanniit pitsaaneruvoq”.

”Jeg vil meget gerne komme en anden gang, hvis der bliver arrangeret et andet møde som næsten er det samme” – ”Taamatulli aaqqissuussisoqaqqissagaluarpat takkuteqqikkusuppunga”.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet og de medrejsende fra Råstofstyrelsen, Departementet for Erhverv og Energi, Pinngortitaleriffik og Nationalt Center for Miljø og Energi glæder sig til at mødes med borgerne i Narsaq, Igaliku, Qassiarsuk og Narsarsuaq.

For yderligere information kontakt Miljøstyrelsen for Råstofområdet Styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på mobil 56 06 60 eller Special konsulent Kristine Lynge-Pedersen på mobil 55 24 55