Erik Jensen vil nedsætte aldersgrænsen for borgeres deltagelse i kompetenceudviklingskurser

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, vil nedsætte aldersgrænsen for borgeres deltagelse i kompetenceudviklingskurser

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, i dialog med Råstofskolen i Sisimiut inden årets store anlægsprojekter sættes i gang.

Foto: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

I begyndelsen af det nye år var Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, i Sisimiut for at afholde møder med blandt andre Råstofskolen, Bygge- og Anlægsskolen og Majoriaq. Møderne har udmøntet sig i, at Erik Jensen nu – blandt andre arbejdsmarkedstiltag – vil nedsætte aldersgrænsen for borgere, der ønsker at deltage i kompetenceudviklingskurser på landets brancheskoler.

Positive signaler på arbejdsmarkedsområdet
Det var nogle udbytterige møder, som Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen afholdte kort efter årsskiftet. Møder der blandt andet blev afholdt med afsæt i de store anlægsprojekter, som landet står over for i de kommende år.
Møderækken talte Råstofskolen, Bygge- og Anlægsskolen, Nutaaliorfeeraq, Majoriaq Sisimiut og borgmester Malik Berthelsen. Efter møderne kunne Erik Jensen glæde sig over de positive signaler på arbejdsmarkedsområdet, som mødte ham i forbindelse med møderne:

”Jeg er fortrøstningsfuld, da vi under de velarrangerede og konstruktive møder drøftede, hvordan man målrettet kan støtte den grønlandske befolkning gennem samarbejde og ved at løfte i flok med hensyn til fremtidens store råstof- og anlægsprojekter,” sagde Naalakkersuisoq Erik Jensen.

Nedsættelse af aldersgrænsen på kompetenceudviklingskurser
Et af de gennemgående temaer under møderne med Råstofskolen, Bygge- og Anlægsskolen samt Majoriaq var, at aldersgrænsen for kompetenceudviklingskurserne bør sættes ned, så de potentielle kursister ikke skal være 25 år eller derover. Reglerne på området er på nuværende tidspunkt således, at brancheskolerne skal ansøge PKU-administrationen om at tilmelde kursister under 25 år til deres kurser. Imidlertid er det svært for brancheskolerne at få fyldt kurserne op med kursister på 25 år og derover. Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked og Råstoffer, Erik Jensen, vil derfor nedsætte aldersgrænsen på kompetenceudviklingskurserne. Dette skal blandt andet sikre, at flere unge aktiveres gennem kompetenceudviklende kurser:

”Naalakkersuisut glæder sig over, at ledigheden nu er målt som den laveste nogensinde. Men desværre viser tallene også, at der er mange unge, der er registreret ledige. Derfor har vi fra Naalakkersuisut fokus på effektivt at bane vejen for de unge, og vi arbejder på at kravene for at kunne tilgå kompetenceudviklingskurser inden for fx håndværksfagene bliver opdateret,” sagde Naalakkersuisoq Erik Jensen.

Særlig indsats for unge, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse
Fra årets begyndelse har der i Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked været stort fokus på landets mange unge, der ikke har taget skridtet videre fra folkeskolen. Et af potentialerne for at få flere af disse unge til at indtræde på arbejdsmarkedet er nedsættelsen af aldersgrænsen for kompetenceudviklingskurserne. Men også udviklingen af opkvalificerings- og kompetenceløft i bygder og yderdistrikter er i fokus hos Naalakkersuisoq Erik Jensen. Departementet har derfor ansat tre personer til team for ungeindsatser, som skal udvikle nye initiativer for unge, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse.

”Selvtilliden vokser når man arbejder. Derfor arbejder Naalakkersuisut for at skabe borgere, der gerne vil forsørge sig selv, og som vil tage tilværelsen i egen hånd. Naalakkersuisut arbejder for at få fjernet forhindringer på området i form af reformer,” sagde Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen.

Naalakkersuisoq vil således sørge for, at ufaglærte, der er ledige eller beskæftigede i truede erhverv, samt personer, der har behov for opkvalificering, ikke længere skal ansøge om at blive optaget på kurserne, hvis disse ikke er fyldt 25 år. Dette arbejde er Naalakkersuisoq Erik Jensen påbegyndt, således at flest mulige borgere af den ufaglærte del af arbejdsstyrken – der i 2016 talte 14.367 – tilbydes et kompetenceløft, så borgerne er bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.


For yderligere oplysninger: Thora H. Nielsen, Ministersekretær, thora@nanoq.gl, Toqq.: +299 34 68 39, Mob.: +299 58 59 29