Gældende regler for fangst af Moskusokser og Rensdyr - Vinter 2019

APNN skal i forbindelse med den igangværende fangst af moskusokser og rensdyr samt på baggrund af ulovligheder ved Kangerlussuaq hermed erindre om og præcisere de gældende regler. Fangst af moskusokser ved Kangerlussuaq startede 25. Januar og forløber til og med 15. Februar 2019. Begrænset fangst af rensdyr startede 1. Februar og forløber ligeledes til og med 15. Februar.
  • Det er kun personer med gyldigt jagtbevis og som er fyldt 16 år, der kan ansøge om og få udleveret licenser.
  • Det er kun erhvervsfangere med gyldige licenser, der har adgang til fangst samt brug af motoriserede transportmidler i Jagtområderne 3 og 4 ved Kangerlussuaq.
  • Licenser er personlige og må ikke overdrages eller sælges til andre.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af rensdyr er .222 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af moskusokser er 6,5 x 55 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
  • Våben, der anvendes til fangst af rensdyr og moskusokser, skal være indskudt og i god stand.
  • Alt kød fra nedlagte moskusokser og rensdyr, skal medbringes fra fangsten. Det er således forbudt at efterlade kød på fangststederne.
  • Det er et lovmæssigt krav, at returnere licenser med udfyldt fangstmelding.
Det skal desuden indskærpes, at det ved fangst af moskusokser ved Kangerlussuaq er forbudt at fange køer med kalve samt trofætyre. APNN har skærpet kontrollen i disse områder og ulovligheder bliver registreret, undersøgt og forfulgt i samarbejde med GFLK og Politiet.

Det er helt uacceptabelt med moskusokserne, der vises på vedlagte billede, hvor kun skindet er blevet taget. Det er forbudt og ulovligheden er under nærmere undersøgelse.
Afslutningsvist vil APNN ønske fortsat god fangst af moskusokser og rensdyr.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl