Få støtte til et projekt om klimaforandringer

Stemningsbillede af Indlandsisen Har du en god idé til et projekt, der opfylder minimum et af følgende formål?
  • At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
  • At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
  • At igangsætte pilotprojekter inden for tilpasning til klimaforandringer.
  • At udarbejde og formidle information om klimaforandringerne samt vidensdele med relevante parter.
Så har du mulighed for at opnå støtte til dit projekt fra Klimapuljen. Puljen administreres af Departementet for Natur, Miljø og Forskning. I 2019 uddeler departementet i alt op til 400.000kr. fra klimapuljen.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:
  • Projektet skal være forankret i Grønland.
  • Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
  • Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem. Ligesom resultaterne skal indsendes til Departementet for Natur, Miljø og Forskning.
  • Projektet skal være afsluttet senest den 1. december 2019.
Fristen for indsendelse af projektansøgninger er fredag den 8. marts 2019. Ansøgningsskemaet for Klimapuljen skal benyttes. Ansøgere, som har opnået støtte får besked herom senest fredag den 29. marts 2019.

Ansøgningsskema for Klimapuljen og yderligere oplysninger om puljen findes her: http://climategreenland.gl/borger/klimapuljen/

Ansøgningsskemaet mailes til pan@nanoq.gl eller sendes til:
Natur-, Klima og Forskningsafdelingen,
Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Postboks 1614
3900 Nuuk
Mærket: Klimapuljen

Hvis du har spørgsmål vedr. Klimapuljen kan du kontakte Departementet for Natur, Miljø og Forskning på e-mail pan@nanoq.gl eller tlf. 345000