Naalakkersuisut tier ikke om faktiske forhold om flysikkerhed

Lad mig slå fast, at Naalakkersuisut og Kalaallit Airports A/S naturligvis vægter flysikkerhed højt. Der er intet usædvanligt ved den tilladelse, Kalaallit Airports A/S har fået i 2017 til anlæggelse af den nye lufthavn i Nuuk. Eksisterende lufthavne som f.eks. Kangerlussuaq, Narsarsuaq og Paamiut opererer også med dispensationer. Fælles for alle dispensationer og godkendelser er, at de bliver givet af Trafikstyrelsen i Danmark (luftfartsmyndigheden). Trafikstyrelsen er den faglige instans og rette myndighed i disse sager, og laver forud for enhver dispensation den fornødne vurdering.

Eller sagt anderledes: Der er intet odiøst i at få en dispensation. Det er nærmest normalen, når man etablerer lufthavne i Grønland. Det samme gør sig i øvrigt gældende for lufthavnen på Færøerne.

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at en dispensation ikke betyder, at man slækker på sikkerheden. Det betyder, at hvis der dispenseres fra kravene, så kompenseres der ved at foretage andre kompenserende foranstaltninger. Dermed sikrer man, at man hele tiden har det sikkerhedsniveau, der af luftfartsmyndigheden vurderes at være nødvendigt. Naalakkersuisut og Kalaallit Airports A/S vil aldrig gå på kompromis med flysikkerheden – og det vil Trafikstyrelsen i Danmark heller ikke.

Lovgivningen er indrettet på en sådan måde, at Trafikstyrelsen i Danmark er bemyndiget til at give dispensationer fra de generelle regler direkte til lufthavnsoperatøren. Dispensationer gives inden for de fastsatte retningslinjer, som er vedtaget af FN´s luftfartsorganisation ICAO. Af selv samme årsag bliver hverken Naalakkersuisut eller Inatsisartut inddraget, når der gives en dispensation, da dispensationer ikke er en politisk sag, men sker på baggrund af en faglig vurdering i henhold til gældende regelsæt. Så naturligvis opfylder de nye lufthavne internationale standarder.

Med venlig hilsen

Karl Frederik Danielsen, Siumut
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Yderligere oplysninger: Kontakt venligst Steve Sandgreen på stes@nanoq.gl