Nyt Ligestillingsråd udpeget

Naalakkersuisut har netop udpeget medlemmer til Ligestillingsrådet for perioden 2019-2022. Kitdlak Knudsen er ny formand for Ligestillingsrådet.

Medlemmerne til Ligestillingsrådet er blevet indstillet af organisationer, foreninger, institutioner og privatpersoner.

Ligestillingsrådet består af i alt 7 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges til formand. Blandt de indstillede medlemmer har Naalakkersuisut udpeget Kitdlak Knudsen til formand for Ligestillingsrådet. Kitdlak Knudsen er til daglig selvstændig erhvervsdrivende i Nuuk.

De øvrige medlemmer af Ligestillingsrådet for perioden 2019-2022 er: Bodil Kleist Schierbeck, Niels Lorentzen, Toku Oshima, Jacob G. Motzfelt, Lasarus Mikaelsen, der alle er nye i rådet, samt Kathrine Bødker, der har været medlem af rådet siden 2017.

-”Jeg ser frem til samarbejdet med det nye Ligestillingsråd, som har en meget vigtig rolle i forhold til at sætte ligestilling og lighed på dagsordenen i vores samfund,” siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggender, Martha Abelsen, og fortsætter:

-”Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke de afgående rådsmedlemmer og den afgående formand for indsatsen.”

Ligestillingsrådets medlemmer udpeges for en periode på 4 år. Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund, samt være med til at sætte dagsordenen i samfundet vedrørende ligestilling. Rådet har også til opgave overvåge, hvordan Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse og hvordan den implementeres i samfundet.

Ligestillingsrådet er politisk uafhængigt og har eget sekretariat.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 539371 eller e-mail: ihla@nanoq.gl