Naalakkersuisoq mødte Grønlands Idrætsforbund

6. februar mødte Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, med Grønlands Idrætsforbund (GIF) i idrættens hus.

Grønlands Idrætsforbund er i gang med at udarbejde deres strategi for de kommende fire år og har inviteret Naalakkersuisoq, Ane Lone Bagger, til idrættens hus og præsenteret deres ambitioner i fremtiden. GIFs vision er at vi skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030. Det var et udbytterigt møde som havde mange gode emner. Parterne drøftede vigtigheden af idræt i vore liv, og hvad der skal til for at forbedre det fra begge sider. Naalakkersuisut glæder sig til at arbejde sammen GIF om at fremme fysisk aktivitet på alle samfundsniveauer.

”Det er spændende tider vi er i kommet til, hvor der er udvikling på idrætsområdet, primært på breddeidrætten til gavn for alle. Naalakkersuisut finder det vigtigt at befolkningen skal have mulighed for at udøve fysisk aktivitet da det skaber basis for fysisk og åndelig sundhed. Vi glæder os til at samarbejde med GIF og andre interessenter til at nå GIFs ambitiøse vision” udtaler Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger.

Naalakkersuisut har øget tilskuddet til idrætten for b.la. at forbedre folkesundheden og dermed mindske presset på sundheds- og socialområdet, ud over det tilskud der allerede gives til idrætten. Departementet for Kultur har det overordnede ansvar for idrætsområdet, men samarbejdet om det sker på tværs af flere departementer.

For yderligere oplysninger kan konsulent Mika Lyberth kontaktes på telefon +299 34 57 44 eller pr. e-mail mlyb@nanoq.gl