Inspirerende møde med japansk forsker om forskning på ældreområdet og ældrepolitik

Den 6. februar mødte Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen den japanske forsker Nobu Ishiguro til et møde om forskning i ældreområdet og ældrepolitik.
Nobu Ishiguro, lektor ved universitetet i Osaka, forsker i ældreområdet i Japan og Danmark og har fået bevilliget forskningsmidler til at besøge Grønland for at høre mere om ældreområdet og sociale forhold.

”Det var meget inspirerende at høre om Nobu Ishiguros forskning på ældreområdet og om ældres vilkår i Japan. Japan er f.eks. kendt verden over for sin høje middellevetid, den sunde livsstil, de mange fysisk aktive ældre og den udbredte brug af velfærdsteknologi,” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen, og fortsætter:

”Der er et stigende antal ældre i Grønland. Vi skal sikre, at der i vores samfund er gode vilkår for alle aldersgrupper. Mødet var en god anledning til sætte fokus på, hvordan Naalakkersuisut kan skabe gode rammer for det gode liv som ældre”
og henviser til Naalakkersuisuts koalitionsaftale.

Naalakkersuisut ønsker at udarbejde en samlet politik for ældreområdet, hvor målsætningerne i Naalakkersuisuts koalitionsaftale indgår og udfoldes, og hvor udfordringerne på ældreområdet anskues mere bredt.

”Udgangspunktet for udarbejdelsen af Naalakkersuisuts ældrepolitik er at forbedre levevilkårene for landets ældre. Det indledende arbejde med at udarbejde en ældrepolitik er igangsat, ligesom Naalakkersuisut arbejder for at etablere en ældretalsmandsinstitution,” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen.

Ud over mødet med Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen omfatter Nobu Ishiguros besøg i Grønland også møder med bl.a. ældreforeningen, Kommuneqarfik Sermersooq, besøg på Kommuneqarfik Sermersooqs aktivitets- og plejecenter Ippiarsuk.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160