Borgerne i Eqalugaarsuit er bekymrede for fremtiden

Eqalugaarsuit er en bygd med under 50 indbyggere, hvoraf kun 6 er børn. Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen afholdt et borgermøde i bygden lørdag eftermiddag, hvor næsten alle voksne fremmødte var bedsteforældregenerationen.

Fokus for borgernes spørgsmål bar præg af en bekymring og en oplevelse af, at det er svært at være ældre i en bygd. Det øgede behov for sundhedsvæsenets ydelser betyder flere rejser og ophold, hvor man er væk fra sin ægtefælle og familie, som måske har brug for ens hjælp i hverdagen.

Bygdeboerne udtrykte tilfredshed med, at de har en bygdekonsultation. De udtrykte dog bekymring for, om der er nogen til at passe konsultationen fremover, fordi der bliver færre og færre i bygden, og fordi de ved det er svært at rekruttere personale. De unge flytter til jobmulighederne i byerne og uddanner sig.

Hvem skal passe os, når vi bliver gamle og ikke kan klare alting selv? Der bliver flere demente, hvem holder øje med dem? Vi spørger os selv, om vi kan blive nødt til at flytte, selvom vi gerne vil blive her.
Der blev også spurgt til, hvorfor ældre bliver straffet økonomisk for at arbejde.

Martha Abelsen kunne fortælle, at der er et lovforslag på vej således at indtægtsgrænsen stiger før pensionen reguleres.

- Jeg er rigtig glad for at have mødt borgerne i Eqalugaarsuit og lovede borgerne at ville bringe deres meget relevante spørgsmål og bekymringer videre i mit politiske arbejde, siger Martha Abelsen.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: +299 539371 eller e-mail: ihla@nanoq.gl