Grønland er blevet tre fiskerikontrollører rigere

- Jeres uddannelsesforløb som har vekslet mellem praktikperioder i fiskerikontrollen og rene teoriperioder, har jeg ladet mig fortælle, været udfordrende på alle måder.

Der har undervejs været lange perioder med afsavn ligesom nogle af teorimodulerne har været ekstra slemme, men i klarede det. Det sagde Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen, til tre nye fiskerikontrollører, som fik eksamensbevis fredag, den 25. januar, 2019, for at have gennemgået fiskerikontrollør uddannelsen.

Følgende fik eksamensbevis: Ado Holm, Anthon Hegelund Petersen og Gerth Kristiansen.

Et stort tillykke – vi er meget stolte af jer, sagde Nikkulaat Jeremiassen, da han overrakte eksamensbeviserne.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Nikkulaat Jeremiassen, understregede i sin tale, at udviklingen i samfundet går i disse år stærkt og vi skal med kontrolfunktionen i landets vigtigste erhverv hele tiden holde os opdateret på udviklingen og de ting der sker inden for erhvervet.

Vi skal vedblive at dygtiggøre os og allerhelst på alle områder. I takt med udviklingen inden for fiskeri og fangst kan vi se at GFLKs kontrolkatalog udvides.

Med udgangspunkt i kontrollens mange opgaver har basisuddannelsen til formål at løfte medarbejdernes viden, færdigheder og holdninger.

Målet med basisuddannelsen er at sikre og styrke deltagerne indgående kendskab udi en lang række forhold vedr. kontrol, myndighedsudøvelse, kendskab til lovgivningen. Desuden skal uddannelsen også medvirke til at styrke kontrolkorpsets effektivitet og fleksibilitet.

Det er vigtigt i forhold til forvaltningen og offentligheden, at de nye kontrollører også fremadrettet vil anvende og dele deres indlærte færdigheder, erfaringer og ikke mindst arbejdsmetoder med kollegaer. Det er vigtigt at det faglig niveau til stadighed tilføres opmærksomhed således kontrollens kvalitet og effektivitet fortsat opretholder et højt niveau.

Basisuddannelsens sværhedsgrad har været krævende ikke blot for jer, men også jeres danske kollegaer. Der har været et betydeligt frafald undervejs, men i har bevist at i har evnerne og i er i besiddelse af udholdenhed og stædighed.

I har også gennem uddannelsesforløbet fået mange nye venner og kolleger. Det er værdifult at have et netværk når man står med en kontroludfordring, at man kan kontakte en kollega og høre om hans erfaringer.

Fiskeriet er i højgrad internationaliseret og udveksling af information og samarbejde på tværs af grænser er vigtig for et effektivt kontrolkorps – her bidrager i også.

Når talen kommer ind på uddannelse så hører jeg, at der i planlægger at starte et 3. uddannelseshold. Dette holds uddannelsesplan ligger for nuværende til, at blive helt unik, idet eleverne gennem uddannelsesmodulerne vil kunne høste ECTS point og derved bygge videre efter ønske og behov, med en diplom- eller masteruddannelse inden for ledelse, økonomi eller måske jura.
Med lidt held kan denne uddannelsesplan starte allerede i august 2019.

Den danske Fiskeristyrelse og Grønlandsfiskerikontrol indgik i år 2010 en uddannelses aftale om en fælles 2-årig kontrol uddannelse i daglig tale kaldet basisuddannelsen.

Kontaktperson: Mads Nedergaard, fiskerilicensinspektør, Grønlands Fiskerlicenskontrol. E-mail: mads@nanoq.gl