Forlængelse af dispensation fra vaccinationskrav til hunde i ”lavrisikoområdet"

Den 1. januar 2017 trådte ændring til ’Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold’ i kraft.

Fra denne dato blev det lovpligtigt for hundeejere at vaccinere deres hunde mod hundesyge og parvovirus. Dette skal ske efter et af Naalakkersuisut fastlagt vaccinationsprogram.

Lovændringen medfører, at alle hunde i Grønland skal vaccineres mod hundesyge og parvovirus 3 gange indenfor et år. Herefter skal de vaccineres hvert 3. år.

Det har i år 2017 og 2018 været muligt at søge om dispensation fra disse vaccinationskrav til hunde, der er bosat i lavrisikoområdet. Denne dispensationsmulighed forlænges, således at det fortsat er muligt at søge om dispensation indtil udgangen af år 2019.

Dispensationen omfatter udelukkende hunde bosat i lavrisikoområdet. Lavrisikoområdet er defineret som byer og bygder syd for polarcirklen, med undtagelse af slædehundedistriktet i Østgrønland.

Ejere skal kunne dokumentere overfor Naalakkersuisut, at deres hunde er blevet regelmæssigt vaccineret mod hundesyge og parvovirus, inden loven trådte i kraft.

Gyldig dokumentation kan bestå af følgende:
  • Registreringer af vaccinationer i sundhedsbog eller EU-pas.
  • Journaloptegnelser fra privat dyrlæge.
  • Enkeltkvittering for vaccination udført af dyrlæge eller hundeinspektør.
Det er udelukkende Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG), der må erklære dokumentationen for gyldig samt vurdere, om kravene er opfyldt.

Såfremt VFMG godkender dispensationen, skal hunde omfattet af dispensationen vaccineres senest 3 år efter sidste vaccinationsdato.

Forlængelsen af dispensationen er kun gældende for 2019. Dette er sidste år det vil være muligt at opnå dispensation. Hunde der efter år 2019 ikke har opnået dispensation, skal følge det af Naalakkersuisut fastsat vaccinationsprogram som trådte i kraft 1. januar 2017. Således skal ansøgninger om dispensation være VFMG i hænde seneste d. 31.12.2019.

VFMG gør desuden opmærksom på, at det fortsat er lovpligtigt at vaccinere hunde og katte mod rabies efter forskrifterne. I henhold til ændringen af ’Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold’ skal alle hunde desuden være individuelt permanent mærket.

Det er enhver dyreejers eget ansvar at kunne dokumentere, at deres dyr opfylder de gældende vaccinations- og mærkningskrav.

Kontaktinformation til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland: Veterinær- og Fødevaremyndigheden, E-mail: uumasut@nanoq.gl