Arbejdet med Kangerlussuaq og Narsarsuaqs fremtid begynder

Kangerlussuaq

Kommissorierne for Kangerlussuaq og Narsarsuaqs fremtid er underskrevet – og arbejdet begynder. Underskriverne er Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Karl Frederik Danielsen og hhv. Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen og borgmester i Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen.

 

Jeg er glad for, at vi alle er blevet enige om indholdet i kommissorierne, så det reelle arbejde kan begyndes”, udtaler Karl Frederik Danielsen, Naalakkersuisoq for boliger og Infrastruktur, og uddyber: ”Det kommende arbejde indebærer, at vi laver nogle meget konkrete behovsanalyser, så vi i fællesskab kan få skabt klarhed om de to bygders fremtid.”

 

Udgangspunktet for kommissorierne er den nu vedtagne anlægslov om lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, hvoraf det fremgår, at ”Omfanget af og konsekvenserne for den fortsatte anvendelse af Kangerlussuaq og Narsarsuaq afdækkes i 2 arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq”.

 

Arbejdsgrupperne fortsætter arbejdet i henhold til de vedtagne kommissorier. Arbejdet skal munde ud i en rapport til Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne, hvorefter rapporterne skal drøftes med borgerne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq.

 

Kommissorierne kan findes her:


Kommissorium for arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid.

 

Kommissorium for arbejdsgruppen om Narsarsuaqs fremtid.

 

 

For yderligere oplysninger kan ministersekretær Steve Sandgreen kontaktes pr. email: stes@nanoq.gl