Styrkede børn og unge skal videreføre landet efter os

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen understregede under borgermøder i Odense og Aarhus, at det er vigtigt at gøre de kommende generationer stærke, som skal skabe udviklingen og styre landet i fremtiden

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens borgermøder i Odense og Aarhus var velbesøgte. Borgermødet i Odense fandt sted mandag den 14. januar og dagen efter blev der holdt tilsvarende borgermøde i Aarhus.

Under indledningen af begge borgermøderne kom Kim Kielsen ind på samfundets problemer med seksuelle overgreb mod børn og det høje antal af selvmord hos befolkningen. Formanden for Naalakkersuisut udtrykte klart, at hele befolkningen må være sammen om at bekæmpe disse problemer:

”Vi skal som samfund gå sammen for at bekæmpe seksuelle krænkelser, ligesom vi også skal stå sammen om at bekæmpe, at omkring 500 personer har begået selvmord i løbet af 10 år. Vi må i fællesskab gøre noget ved disse samfundsproblemer. Jeg er derfor meget glad for, at frivillige blandt befolkningen er stået frem og klart har udtrykt, at der skal sættes grænser. Vores fælles målsætning bør være, at det bliver robuste børn og unge, der kommer til at videreføre landet efter os”, sagde Kim Kielsen.

Kim Kielsen understregede, at det for Naalakkersuisut er vigtigt, at uddannelsesniveauet bliver løftet. Det er nødvendigt, at landet i højere grad begynder at udnytte de uddannede unge, især også med henblik på at opbygge de nyuddannedes erhvervserfaringer:

”Heldigvis har antallet af personer med uddannelser været stigende i de seneste år. Den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Vi skal derfor gøre noget for at benytte de unges kompetencer i højere grad”, sagde formanden for Naalakkersuisut.

Grønland skal tjene mere på eksporten af landets levende ressourcer. Formanden for Naalakkersuisut henviste til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at væksten på værdien af hellefisk er på over 50 procent, efter produktet er blevet ”ompakket” i Danmark.

Kim Kielsen brugte også tid på at fortælle om den positive udvikling i Grønland. Her henviste han til rederiernes investeringer i nye trawlere, Tele Greenlands udbygning af søkabel og opgradering af radiokæden, beslutningen om at realisere nye landingsbaner og f.eks. Nukissiorfiits udviklingsprojekter. 

Formanden for Naalakkersuisut rundede oplæggene til borgermøderne af med at sige, at landet har arbejdet på at udbygge infrastrukturen, og at der nu skal for alvor fokuseres på landets vigtigste ressourcer – nemlig befolkningen. Her skal befolkningens kompetencer løftes, blandt andet ved at højne uddannelsesniveauet.

Omkring 90 personer var mødt op til borgermødet i Odense, mens antallet i Aarhus var på omkring 50 personer.

Direktør Jørn Holbech i Det Grønlandske i Aarhus siger:

Der blev lyttet intenst til Kim Kielsens beretning om forholdene i Grønland under borgermødet i Det Grønlandske Hus i Aarhus. Børnene og de unges vilkår står tydeligvis Kim Kielsens hjerte nær og deres trivsel er en vigtig brik i Grønlands udvikling. At der samtidig er gang i udviklingen med lufthavnsudvidelser og nye skibe til fiskeriet giver grund til optimisme på Grønlands vegne.”

For yderligere kan informationschef Frederik Lund kontaktes ved at ringe til nummer 55 94 24, eller ved at sende en e-mail til: flun@nanoq.gl