Orienteringsbesøg i FN-byen i København

Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq, besøgte d. 10. januar UNDP – United Nations Development Programme – i FN-byen, København. UNDP agerer som koordinerende organ under FN og yder støtte til implementering af FN’s 17 verdens mål (SDG 2030 agendaen) på et parlamentarisk niveau. Under besøget drøftede Naalakkersuisoq blandt andet, hvordan Grønland kan bidrage til verdenssamfundet med direktør Camilla Brückner.

Mødet med UNDP skal ses i forlængelse af et besøg i FN’s hovedkvarter i New York i december 2018, hvor Naalakkersuisoq drøftede initiativer og implementeringsmodeller for de 17 verdensmål og deres relevans for Grønland. Landets potentialer og velvillighed til at indgå i en bæredygtig udvikling af verdenssamfundet vakte også stor interesse hos UNDP.
I forbindelse med at implementere verdensmålene udtrykte Camilla Brückner ønske om et fortsat tæt samarbejde med Grønland.

Under mødet drøftedes endvidere mulighederne for at landets vandressourcer og lufthavnskapacitet samt strategisk-geografiske placering ville kunne bidrage eksempelvis til FN’s arbejder med distribuering af vand, energi, nødhjælp og andet.

25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden i form af 17 verdensmål, der frem til 2030 forpligter alle medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst.

Spørgsmålet om bæredygtig udvikling er derfor i fokus, både nationalt og internationalt. Det gælder eksempelvis hvad angår så forskellige områder som klimapolitik, gældsudvikling, bæredygtig ressourceudnyttelse, boligbyggeri, børns rettigheder, kulturel mangfoldighed og social sammenhængskraft ved større reformer og store forandringer i erhvervsstrukturen – alt sammen af stor relevans for dagens Grønland.

Kontakt: Ministersekretær Rosa Thorsen, Toqq/direkte 345666 – 553303, rosap@nanoq.gl