2019 kvoter for hvidhvaler og narhvaler

Naalakkersuisut har på deres møde 10. januar 2019 fastsat 2019 kvoter for hvidhvaler og narhvaler. Fordelingen af kvoterne for hvidhvaler og narhvaler sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for perioden 2016-2020, brugerviden og høringsproces, jf. gældende lovgivning.

Kvoter for både hvidhvaler og narhvaler er uændrede i forhold til 2018.

I zone 3 er der som i 2018 tilsidesat 20 af den samlede kvote på 70 til traditionel fangst med qajaq til Kullorsuaq og Nuussuaq.

 

Tabel 1: Narhvaler Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde.

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2018

Kvote 2019

Etah

1

5

5

Qaanaaq

2

98

98

Savissivik

3

18

18

Upernavik

52

52

Uummannaq

4

154

154

Ilulissat

5

5

5

Qeqertarsuaq

80

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

6

6

Maniitsoq

Nuuk

2

2

Paamiut

Narsaq

4

4

Qaqortoq

Nanortalik

Total Vestgrønland

424

424

 

Tabel 2: Narhvaler Østgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2018

Kvote 2019

Ittoqqortoormiit

7

50

50

Tasiilaq

6

16

16

Total Østgrønland

66

66

 

Tabel 3: Hvidhvaler i Vestgrønland opgjort per forvaltningsområde

Forvaltningsområde

Zone

Kvote 2018

Kvote 2019

Qaanaaq

2

20 – teknisk kvote over 5 år*

20 – teknisk kvote over 5 år*

Savissivik

3

Upernavik

170

170

Uummannaq

4

Ilulissat

5

Qeqertarsuaq

80

80

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

50

50

Maniitsoq

Nuuk

12

12

Paamiut

Narsaq

8

8

Qaqortoq

Nanortalik

Total

340

340

* Qaanaaq er blevet tildelt en teknisk kvote på 100 hvidhvaler fordelt over 5 år.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2019

Kvoterne til hvid- og narhvaler fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger.

Kommunalbestyrelsen bruger den samme procent (%) tildeling mellem fritids- og erhvervsfangere for restkvoten som for kvoten for 2018. Jf. § 9, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, kan kommunalbestyrelsen tildele fritidsfangere i Vestgrønland 0-10 % af forvaltningsområdets kvote på hvid- og narhvaler, og 0-15 % i Østgrønland.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvid- og narhval er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhval.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2018 vil blive optalt efter 31. januar 2019, hvorved der kan forekomme justeringer i forhold 2019 kvoterne.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl