ILO’s konvention C100 om lige løn vedtaget

Grønland er ved ophævelsen af det territoriale forbehold nu inkluderet i ILO’s kernekonvention C100 om lige løn til mænd og kvinder for arbejde af samme værdi. Det territoriale forbehold har hidtil betydet, at konventionen ikke har været gældende i Grønland.

Danmark har gennem årene ratificeret 16 ILO-konventioner med virkning for Grønland (inkl. C100), som Grønland i dag rapporterer selvstændigt til ILO omkring.

ILO (International Labour Organisation) er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO har som grundlæggende mål at fremme rettigheder på arbejdspladsen, fremme gode beskæftigelsesmuligheder, øge den sociale retfærdighed gennem beskæftigelse og styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter om arbejdsrelaterede spørgsmål.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked Erik Jensen glæder sig over, at C100 nu er gældende i Grønland. Det sender et positivt signal om, at Grønland tager selvstændigt ansvar for ligestilling mellem kønnene. C100 er ratificeret af 173 ud af 187 ILO-medlemslande. Grønlands lovgivning på ligestillingsområdet har i mange år levet op til konventionens kriterier.

Ved Inatsisartutbeslutning på forårssamlingen 2015 blev det besluttet, at Grønland skal tiltræde de resterende fem kernekonventioner fra 2017 til 2021. Det resterende tre konventioner er C111 om diskrimination, C138 minimums alder og C182 værste former for børnearbejde.

For yderligere oplysninger kontaktes Flemming Enequist 355615 mail fleen@nanoq.gl