Nyt Børneråd for perioden 2019 - 2021

Naalakkersuisut har nedsat et nyt Børneråd for perioden 2019 – 2021. Børnerådet har til opgave at bistå Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge i arbejdet på børneområdet

Det nye Børneråd består af lærer Aka Grønvold, erhvervsfisker Toku Oshima, psykolog Arkalo Abelsen, socialrådgiver Peter Brix Adsersen, sygeplejerske Dina Berthelsen, og advokat Anders Meilvang.

 

Børnerådet er tværfagligt sammensat og bidrager med bred faglig viden om blandt andet; børns opvækst og udvikling, børns skoleliv, børns kultur- og fritidsliv, børns sundhed, børns retstilling, og børn med særlige behov. Børnerådet er derudover ligeligt sammensat af mænd og kvinder.  

 

Jeg er rigtig glad for sammensætningen af det nye Børneråd. Det nye Børneråd for de kommende tre år er sammensat af kompetente fagpersoner, der på hver deres fagområde kan bidrage til Børnetalsmandens arbejde, og være med til at fremme børns rettigheder og interesser i samfundet” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

 

Børnerådet består af i alt 7 medlemmer, hvoraf Børnetalsmanden indgår som fast formand for rådet. Naalakkersuisut har udpeget Børnerådets 6 nye medlemmer. 3 af medlemmerne er indstillet af organisationer, foreninger m.v., der arbejder med børns vilkår. De resterende 3 medlemmer er indstillet af offentlige myndigheder samt offentlige og private institutioner for børn.

 

Børnerådet har til opgave at fastsætte børnerettighedsinstitutionen MIO’s årlige fokus- og indsatsområder med udgangspunkt i MIO’s lovfæstede opgaver. Derudover bistår Børnerådets medlemmer Børnetalsmanden med at udvikle strategier på børneområdet, herunder strategier der sikrer kontakt til og kommunikation med børn. Børnerådet skal på baggrund af deres faglige kompetencer og erfaringer bistå børnetalsmanden med råd og vejledning i alle spørgsmål vedrørende børn.

 

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge fortsætter sit virke frem mod 2021.

 

Kontakt

For spørgsmål kan ministersekretær Inger Heilmann Larsen kontaktes på e-mail ihla@nanoq.gl eller tlf +299 554160